Dvouleťáci odpočívají Návštěva Pražského Jezulátka Zahradní slavnost s opékáním buřtů Práce s interaktivní tabulí Ferda a pasování školáků Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Tříkrálový průvod Dvouleťáci cvičí jógu Policie v MŠ Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Jak bydlí včeličky Keramická dílna


Školská rada při ZŠ a MŠ Barrandov, Praha 5, Hlubočepy, Chaplinovo nám. 1/615

Složení školské rady

  • předseda: Ing. Pavel Zvěř
  • místopředseda: Mgr. Martina Kunešová
  • další členové rady: Mgr. Tomáš Karlík, Mgr. Zdena Urešová
  • zástupci MČ Praha 5: Jan Trojánek, Mgr. Zdeněk Doležal

Kontakt: radaskoly@zsbarr.cz

Jednací řád školské rady

Volební řád pro volby členů školské rady

Zápisy z jednání


Další informace v rubrice Škola