Keramická dílna Keramická dílna Sběr papíru - vítězové Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Bráníme Prahu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Práce s interaktivní tabulí Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci cvičí jógu První pmoc Tříkrálový průvod


Soutěž ve sběru papíru

Vloženo 15. 10. 2014

KDY?
Prvním sběrovým dnem je pátek 17. října 2014. Pak již každý pátek od  7:40 – 7:55 hodin.

KDE?
Pod schody v přízemí pavilonu I.stupně.

V loňském roce se žákům naší školy podařilo nasbírat více než 11 tun papíru, a tím získat finanční částku 12 000 Kč. Tu jsme použili z části ještě na konci minulého školního roku k nákupu odměn pro nejpilnější sběrače a dále na pořízení nových sběrných kontejnerů.Vzhledem k tak úžasném výsledku bude i v letošním roce soutěž opět pokračovat.

Od 7:40 do 7:55 hodin bude v přízemí I. stupně připraveno „separační komando“ sestavené z žáků 8. ročníku, kteří papír od dětí přeberou, zváží a vše pečlivě zaznamenají. Tak jako loni i letos soutěží jednotlivci  i celé třídní kolektivy.

Na vítěze čeká odměna!

Mgr. Radim Stejskal, Mgr. Zuzana Sýkorová, Mgr. Alžběta Kubcová