Hasiči Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Hry bez hranic - historický kvíz Dvouleťáci odpočívají Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok První pmoc Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci cvičí jógu Praha stověžatá - Hry bez hranic Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna


Tisková zpráva hygienické stanice hl. města Prahy

Vloženo 08. 03. 2018

Vážení zákonní zástupci,

obdrželi jsme tiskovou zprávu hlavního hygienika HMP, která se týká výskutu vší v pražských školách. Prosím, pečlivě přečtěte a úzce spolupracujte se školou v případě, že budete vyzváni třídní učitelkou/třídním učitelem.

Děkujeme. Vedení školy

Text ZDE.