Keramická dílna Masopustní rej Zahradní slavnost s opékáním buřtů Tříkrálový průvod Vynášení Mořeny Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Karlův most Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Návštěva Pražského Jezulátka První pmoc Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna


Tisková zpráva hygienické stanice hl. města Prahy

Vloženo 08. 03. 2018

Vážení zákonní zástupci,

obdrželi jsme tiskovou zprávu hlavního hygienika HMP, která se týká výskutu vší v pražských školách. Prosím, pečlivě přečtěte a úzce spolupracujte se školou v případě, že budete vyzváni třídní učitelkou/třídním učitelem.

Děkujeme. Vedení školy

Text ZDE.