Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Policie v MŠ Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - historický kvíz Návštěva Pražského Jezulátka Příprava na vánoční jarmark Práce s interaktivní tabulí Hasiči Vynášení Mořeny Dvouleťáci odpočívají


Tisková zpráva hygienické stanice hl. města Prahy

Vloženo 08. 03. 2018

Vážení zákonní zástupci,

obdrželi jsme tiskovou zprávu hlavního hygienika HMP, která se týká výskutu vší v pražských školách. Prosím, pečlivě přečtěte a úzce spolupracujte se školou v případě, že budete vyzváni třídní učitelkou/třídním učitelem.

Děkujeme. Vedení školy

Text ZDE.