První pmoc Masopustní rej Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Praha stověžatá - Hry bez hranic Keramická dílna Hry bez hranic - Karlův most Setkání s Monou Lisou - artprogram Zahradní slavnost s opékáním buřtů Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Dvouleťáci cvičí jógu Příprava na vánoční jarmark Výlet do Miracula Dvouleťáci odpočívají Keramická dílna Medvídkova nemocnice


Tisková zpráva hygienické stanice hl. města Prahy

Vloženo 08. 03. 2018

Vážení zákonní zástupci,

obdrželi jsme tiskovou zprávu hlavního hygienika HMP, která se týká výskutu vší v pražských školách. Prosím, pečlivě přečtěte a úzce spolupracujte se školou v případě, že budete vyzváni třídní učitelkou/třídním učitelem.

Děkujeme. Vedení školy

Text ZDE.