Praha stověžatá - Hry bez hranic Tříkrálový průvod Hasiči Sběr papíru - vítězové Návštěva Pražského Jezulátka Medvídkova nemocnice Masopustní rej Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Šemíkův skok Vynášení Mořeny Hry bez hranic - historický kvíz Keramická dílna Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Policie v MŠ