Dvouleťáci cvičí jógu Výlet do Miracula Keramická dílna Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Sběr papíru - vítězové Masopustní rej Setkání s Monou Lisou - artprogram Zahradní slavnost s opékáním buřtů První pmoc Dvouleťáci odpočívají Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Příprava na vánoční jarmark Medvídkova nemocnice Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem