Masopustní rej Dvouleťáci cvičí jógu Výlet do Miracula První pmoc Hry bez hranic - Bráníme Prahu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Vynášení Mořeny Policie v MŠ Tříkrálový průvod Setkání s Monou Lisou - artprogram Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna


Velikonoční dílny, jarmark a charita 15.3.2018

Vloženo 09. 03. 2018

Vážení zákonní zástupci, milé děti,

dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá Spolek rodičů dne 15.3.2018 od 15:30 do 18:30 hodin v prostorách školní jídelny. (Více informací najdete na webové stránce Spolku rodičů.)

Součástí akce bude i velikonoční jarmark, kde si budete moci zakoupit výrobky žáků. V nabídce budou i výrobky charity (magnetky, apod.). Z výtěžku jarmarku bude sponzorován "náš" čáp v pražské zoo, výtěžek z charity bude zaslán na účet dané organizace.

Děkujeme za pomoc a těšíme se na Vás!

Vedení školy