První pmoc Návštěva Pražského Jezulátka Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Dvouleťáci odpočívají Vynášení Mořeny Výlet do Miracula Hasiči Masopustní rej Policie v MŠ Setkání s Monou Lisou - artprogram Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Medvídkova nemocnice


Velikonoční dílny, jarmark a charita 15.3.2018

Vloženo 09. 03. 2018

Vážení zákonní zástupci, milé děti,

dovolujeme si vás pozvat na akci, kterou pořádá Spolek rodičů dne 15.3.2018 od 15:30 do 18:30 hodin v prostorách školní jídelny. (Více informací najdete na webové stránce Spolku rodičů.)

Součástí akce bude i velikonoční jarmark, kde si budete moci zakoupit výrobky žáků. V nabídce budou i výrobky charity (magnetky, apod.). Z výtěžku jarmarku bude sponzorován "náš" čáp v pražské zoo, výtěžek z charity bude zaslán na účet dané organizace.

Děkujeme za pomoc a těšíme se na Vás!

Vedení školy