Výlet do Miracula Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Masopustní rej Hry bez hranic - Bráníme Prahu Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ První pmoc Hry bez hranic - historický kvíz Tříkrálový průvod Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci cvičí jógu Příprava na vánoční jarmark Hasiči Keramická dílna Sběr papíru - vítězové


Vánoční florbalový turnaj

Vloženo 21. 12. 2017

19. a 20. 12. 2017 proběhl ve florbalové hale již 6. ročník tradičního školního Vánočního florbalového turnaje.

Florbalového turnaje se zúčastnilo 21 družstev z 1. stupně a 23 družstev z 2. stupně. V tělocvičnách školy ještě zvlášť probíhaly všestranné sportovní hry pro 1. ročník a turnaj ve vybíjené pro 2. ročník. Souboje byly nelítostné, ale odehrávaly se ve sportovním duchu. Všichni se snažili dosáhnout co nejlepšího výsledku.
A jak to dopadlo?
Všestranné sportovní hry 1. ročník - opičí dráha, slalom, žebřiny, přetahování na lavičce, přeskakování snožmo přes obruč, hod míčem na cíl. Vítězem byl každý účastník.
Vybíjená 2. ročník - vybíjená vypadala již skutečně jako vybíjená. Hurá! 1. místo 2.A, 2. místo 2.B, 3. místo 2.C.

Florbal

Kategorie 3. ročník - smíšená družstva. 1. místo 3.A, 2. místo 3.C, 3. místo 3.D.
Kategorie 4. - 5. ročník - dívky: 1. místo 5.C, 2. místo 4.C, 3. místo 5.D

                                             - hoši: 1. místo 5.B, 2. místo 4.A, 3. místo 5.C
Kategorie 6. – 7. ročník  - dívky: 1. místo 9.B, 2. místo 8.B, 3. místo

                                               - hoši: 1. místo 7.A, 2. místo 7.B
Kategorie 8. – 9. ročník  - dívky: 1. místo 7.B, 2. místo 7.A, 3. místo 6. A

                                              - hoši: 1. místo 8.A, 2. místo 9.A, 3. místo 9.A

Odměnou pro vítěze byly medaile, diplom, ovoce, čokoláda… ale výsledky vůbec nebyly tím nejdůležitějším.
Celkově se podařilo zapojit 220 dětí ve florbalovém turnaji, 64 dětí z 1. ročníku a  69 dětí z 2. ročníku. Všichni prožili den plný sportu, dobré nálady… a již nyní se těší na další celoškolní akci.

Poděkování patří všem organizátorům tj. učitelům školy.