Dvouleťáci cvičí jógu První pmoc Zahradní slavnost s opékáním buřtů Keramická dílna Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Bráníme Prahu Práce s interaktivní tabulí Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hry bez hranic - historický kvíz Keramická dílna Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Karlův most Hasiči


Vánoční Norimberk

Vloženo 26. 02. 2014

Ve čtvrtek 13. prosince 2012 navštívilo 42 dětí 2. stupně známé německé město Norimberk. Dopoledne jsme procházeli s průvodkyní Starým městem, navštívili řemeslnickou čtvrť Handswerkerhof, kde jsme si prohlédli výstavu betlémů. Prohlédli jsme si největší gotický kostel ve městě Lorenzkirche.

Po poledni jsme došli na hlavní náměstí k Frauenkirche s orlojem, v němž je hlavní postavou Karel IV. Vystoupali jsme až na městský hrad Kaiserburg, odkud jsme si prohlédli celé město.Prohlídku jsme zakončili u rodného domu malíře Albrechta Dürera.

Odpoledne jsme navštívili vánoční trhy a prošli si obchodní domy. Samozřejmě jsme ochutnali i norimberské speciality. I přes mrazivé počasí jsme si výlet užili.

Žáci 2. stupně a Lenka Kunzová