Práce s interaktivní tabulí Vynášení Mořeny Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - Bráníme Prahu Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Medvídkova nemocnice Dvouleťáci cvičí jógu Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ Masopustní rej Hasiči Praha stověžatá - Hry bez hranic Výlet do Miracula


Vybavení

Kapacita základní školy stanovená MŠMT ČR k 1. 9. 2017 činí 1305 žáků.

Škola disponuje venkovním areálem, na kterém se nachází hřiště na kopanou s umělou trávou a atletickým oválem, hřiště na odbíjenou, hřiště na plážový volejbal, dvě víceúčelová hřiště pro míčové hry a tenis.

V areálu je také dopravní hřiště, na kterém každoročně probíhá dopravní výuka pro žáky škol a děti mateřských škol v rámci Prahy 5. Sportovní areál je v odpoledních hodinách využíván k zájmovým činnostem žáků školy, dále slouží také k odpočinku a sportovnímu vyžití barrandovské veřejnosti.

V budově školy jsou:

 • 3 tělocvičny, posilovna, zrcadlový taneční sál,
 • 31 kmenových tříd,
 • 10 oddělení školní družiny,
 • 1 třída přípravného ročníku,
 • 31 učeben vybaveno interaktivní tabulí,
 • 6 odborných jazykových učeben, z toho 1 multimediální,
 • 2 odborné učebny výpočetní techniky připojené na internet,
 • 2 odborné učebny výtvarné výchovy,
 • 2 odborné učebny hudební výchovy,
 • odborná učebna přírodopisu,
 • odborná učebna chemie a fyziky,
 • chemická laboratoř,
 • odborná učebna dějepisu a zeměpisu,
 • učebna dopravní výchovy,
 • keramická dílna,
 • cvičná kuchyňka,
 • pracovna pro nápravy SPU,
 • knihovna se studovnou (připojení k internetu), kopírovací služba,
 • kinosál,
 • kabinety,
 • školní jídelna s kuchyní.

Mateřská škola má celkovou kapacitu 167 dětí, (ve věku 2–6 let) a je rozdělena do 6 tříd.

 • jídelna s kuchyní,
 • učebna s interaktivní tabulí,
 • kabinety,
 • zahrada s pískovišti, mlhovištěm a herními prvky.


Další informace v rubrice Škola