Keramická dílna Návštěva Pražského Jezulátka Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají Dvouleťáci cvičí jógu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Výlet do Miracula Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Policie v MŠ Příprava na vánoční jarmark Keramická dílna Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok


Vyhlášení výsledků ankety časopisu Buřinka

Vloženo 15. 06. 2017

Vyhlášení ankety školního časopisu


Ankety se zúčastnilo pouhých 21 žáků naší školy.

1. Nejvíce se líbil příspěvek 3. A - Linoryt

2. Co čtenáři postrádají - komiks, něco o zvířatech, osmisměrky, k článkům v AJ slovníček,...

3. Správná odpověď PRAŽSKÉ VĚŽE: Novomlýnská vodárenská věž (1 správná odpověď Ricardo García, 4. B)

Vyhodnocení:

vítězný příspěvek Linoryt 3.A

slosování lístků vyhrál Vojtěch Novák 3. A

Mgr. Martina Kunešová