Masopustní rej Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Karlův most Vynášení Mořeny Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci cvičí jógu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Práce s interaktivní tabulí Keramická dílna Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna První pmoc Sběr papíru - vítězové Výlet do Miracula


VZPoura úrazům

Vloženo 17. 10. 2018

Předškoláci, přípravná třída a všechny třídy 1. - 9. ročníku absolvovali interaktivní projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny, který nese název VZPoura úrazům. Besedu vedli lidé, kteří se vlivem úrazů nebo nešťastných okolností stali invalidy.

Děti nahlédly do života takto postižených osob, viděly, co si vše musí odepřít a jak je ztížený jejich běžný den oproti zdravým lidem. Pozorovaly situace, při nichž k úrazu páteře a následnému znehybnění části těla může dojít. Součástí projektu byla názorná videa a také povídání o tom, jak těmto úrazům předcházet.

Děti se zapojily do diskuse, kladly otázky nebo vyprávěly své zážitky.

A jak děti hodnotily pořad?
„ Překvapilo mě, že kvůli jednomu poranění míchy můžete skončit na vozíku."
„ Zarazilo mě, že už nemůžou chodit. Potěšilo mě, že alespoň mohou žít."
„Chtěla bych, aby lidé na vozíčku mohli zase chodit."
„ Ohromilo mě, že lidi na vozíku sportují." „ Líbilo se mi, jak lidé i přes své úrazy sportují. "
„ Zajímalo by mě, jestli by se to dalo napravit, aby mohli chodit."
„ Líbilo se mi, že s tím umí žít." „ Všimla jsem si, že ty lidi mají hubené nohy."
„ Moc se mi líbilo, jak vyprávěli svoje příběhy." „ Toto mi připomnělo, že lidské tělo je křehké."
„ Překvapilo mě, že i když jsou na vozíčku, můžou dělat tolik sportů."
„ Nevěděl jsem, že všechno se to může stát jen porušením míchy a že mícha je tak citlivá."
„ Nevěděla jsem, že existují vozíčky speciálně upravené na sport."
„ Dozvěděla jsem se, že někteří vozíčkáři se neobejdou bez pomoci."
„ Udivilo mě, že většina úrazů páteře je z pádu z výšky."
„ Překvapilo mě, že vůbec necítí nohy." „ Nevěděla jsem, že je tolik vozíčkářů a tolik sportů pro ně."
„ Projekt Vzpoura úrazům se mi moc líbil, vyprávěla jsem o tom i doma. "