Vynášení Mořeny Praha stověžatá - Hry bez hranic Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Výlet do Miracula Keramická dílna Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hasiči Dvouleťáci odpočívají První pmoc Hry bez hranic - historický kvíz Sběr papíru - vítězové Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Šemíkův skok


Where are you from?

Vloženo 30. 05. 2017 | . | 20/20

 "We are from Charleston, West Virginia." To byla odpověď našich sedmi amerických hostů, kteří navštívili 29. a 30. 5. žáky 5. až 9. tříd v hodinách angličtiny.

Tématem setkání byla tentokrát zvířata, která žijí právě v oblasti Virginie v USA. Seznámili jsme se nejen se všetečným a mazaným medvídkem mývalem, ale i s droboučkým kolibříkem, který dokáže mávnout křidélky až 90x za vteřinu, či s létací veverkou s kůží nataženou mezi končenitami tak, že může plachtit jako na rogalu. Ti nejodvážnější (za sladkou odměnu) věrně napodobili vytí kojota či krocaní skřek. Dozvěděli jsme se také, jak se zbavit odéru po zásahu odpudivého skunka. Rada je prostá: vykoupejte se (raději několikrát) v rajčatové šťávě.

Kromě zajímavých informací jsme opět měli možnost procvičit své jazykové dovednosti a užít si trochu více zábavy, než v běžných hodinách. Za celou akci vděčíme paní učitelce Urbancové, která setkání zorganizovala.
Have a nice day!

DJ