Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Šemíkův skok Dvouleťáci odpočívají Zahradní slavnost s opékáním buřtů Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram První pmoc Praha stověžatá - Hry bez hranic Práce s interaktivní tabulí Návštěva Pražského Jezulátka Policie v MŠ Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hasiči


Where are you from?

Vloženo 30. 05. 2017 | 7.B | 2016/2017

 "We are from Charleston, West Virginia." To byla odpověď našich sedmi amerických hostů, kteří navštívili 29. a 30. 5. žáky 5. až 9. tříd v hodinách angličtiny.

Tématem setkání byla tentokrát zvířata, která žijí právě v oblasti Virginie v USA. Seznámili jsme se nejen se všetečným a mazaným medvídkem mývalem, ale i s droboučkým kolibříkem, který dokáže mávnout křidélky až 90x za vteřinu, či s létací veverkou s kůží nataženou mezi končenitami tak, že může plachtit jako na rogalu. Ti nejodvážnější (za sladkou odměnu) věrně napodobili vytí kojota či krocaní skřek. Dozvěděli jsme se také, jak se zbavit odéru po zásahu odpudivého skunka. Rada je prostá: vykoupejte se (raději několikrát) v rajčatové šťávě.

Kromě zajímavých informací jsme opět měli možnost procvičit své jazykové dovednosti a užít si trochu více zábavy, než v běžných hodinách. Za celou akci vděčíme paní učitelce Urbancové, která setkání zorganizovala.
Have a nice day!

Dana Janů