Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Praha stověžatá - Hry bez hranic Hry bez hranic - Bráníme Prahu Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - historický kvíz Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové První pmoc Dvouleťáci cvičí jógu Dvouleťáci odpočívají Masopustní rej Keramická dílna Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram


Záložka do knihy spojuje školy - o projektu

Vloženo 25. 10. 2014

V říjnu se naše škola přihlásila do 5. ročníku česko- slovenského projektu – „Záložka do knihy spojuje školy: Moje oblíbená kniha“.

Žáci 1. stupně vyráběli záložky do knih. Práce je velmi těšila, protože jejich výrobky rozradostní děti na jiné škole. Naší partnerskou školou se stala ZŠ Sokolíkova v Bratislavě na Slovensku.Hned na začátku projektu jsme spolu navázali kontakt. Na ZŠ Sokolíkova jsme odeslali 200 kusů záložek do knih. Vše jsme dokumentovali a fotografie jsme
přeposlali organizátorce mezinárodního projektu Mgr. Radmile Indrákové (Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze (www.npmk.cz).

Jsme moc rádi, že se můžeme podělit o výtvory našich žáků, navázat přátelství a udělat druhým radost.

žáci a vyučující 1. stupně