Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Karlův most Návštěva Pražského Jezulátka Výlet do Miracula Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci odpočívají Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Masopustní rej Hasiči Příprava na vánoční jarmark Policie v MŠ Vynášení Mořeny Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Šemíkův skok


Záložka do knihy spojuje školy - pokračování

Vloženo 11. 11. 2014

Záložka do knihy spojuje školy
Co je nového v našem projektu?
V říjnu se naše škola přihlásila do 5. ročníku česko - slovenského projektu –
„Záložka do knihy spojuje školy: Moje oblíbená kniha“.

Naší partnerskou školou se stala ZŠ Sokolíkova v Bratislavě, se kterou jsme hned navázali kontakt. Na výrobcích pracovali žáci celého 1. stupně a práce je velmi bavila. Na konci října jsme balík s 200 kusy záložek odeslali. A netrpělivě jsme očekávali výrobky žáků ze Slovenska.

ZŠ Sokolíkova pro nás také připravila velké překvapení. Odeslali nám balík plný kouzelných záložek do knih, které naše děti potěšily. Dostali jsme i 3 krásné knihy se slovensko-českým a česko-slovenským textem a s věnováním naší škole. Pro učitele jsme obdrželi k nahlédnutí a inspiraci i pracovní sešity z matematiky pro 1. stupeň, které vyučující určitě využijí při výuce.

Vše jsme dokumentovali a fotografie jsme přeposlali organizátorce mezinárodního projektu Mgr. Radmile Indrákové (Pedagogická knihovna J. A. Komenského v Praze http://www.npmk.cz).

Jsme moc rádi, že se můžeme podělit o výtvory našich žáků a navázat přátelství mezi českou a slovenskou školou.

                                                                                                                             žáci a vyučující 1. stupně