Sběr papíru - vítězové Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Keramická dílna Zahradní slavnost s opékáním buřtů Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hasiči Vynášení Mořeny První pmoc Příprava na vánoční jarmark Práce s interaktivní tabulí Policie v MŠ Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - Karlův most Výlet do Miracula Hry bez hranic - historický kvíz