Praha stověžatá - Hry bez hranic Vynášení Mořeny Medvídkova nemocnice Práce s interaktivní tabulí Tříkrálový průvod Hasiči Hry bez hranic - Šemíkův skok Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Bráníme Prahu Výlet do Miracula První pmoc Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Policie v MŠ Návštěva Pražského Jezulátka