Tříkrálový průvod Zahradní slavnost s opékáním buřtů Návštěva Pražského Jezulátka Masopustní rej Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova První pmoc Policie v MŠ Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Zoo Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hasiči Jak bydlí včeličky Vynášení Mořeny Keramická dílna Keramická dílna