Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Vynášení Mořeny Masopustní rej Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Práce s interaktivní tabulí Hasiči Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram Praha stověžatá - Hry bez hranic Tříkrálový průvod Dvouleťáci cvičí jógu