Tříkrálový průvod Výlet do Miracula Dvouleťáci odpočívají Hry bez hranic - historický kvíz Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Medvídkova nemocnice Vynášení Mořeny Hry bez hranic - Karlův most Keramická dílna Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci cvičí jógu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Keramická dílna Masopustní rej