Keramická dílna Masopustní rej Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - historický kvíz Praha stověžatá - Hry bez hranic Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Zahradní slavnost s opékáním buřtů Medvídkova nemocnice Vynášení Mořeny Dvouleťáci cvičí jógu Policie v MŠ Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci odpočívají Výlet do Miracula