Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Medvídkova nemocnice Sběr papíru - vítězové Vynášení Mořeny Hry bez hranic - historický kvíz Hry bez hranic - Šemíkův skok První pmoc Tříkrálový průvod Keramická dílna Dvouleťáci cvičí jógu Dvouleťáci odpočívají Praha stověžatá - Hry bez hranic Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Bráníme Prahu Zahradní slavnost s opékáním buřtů