Setkání s Monou Lisou - artprogram Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Bráníme Prahu Policie v MŠ Masopustní rej Keramická dílna Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Hasiči Hry bez hranic - Karlův most Výlet do Miracula Dvouleťáci odpočívají Zahradní slavnost s opékáním buřtů Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - historický kvíz