Výlet do Miracula Setkání s Monou Lisou - artprogram Hry bez hranic - Bráníme Prahu Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - historický kvíz Keramická dílna Masopustní rej Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Karlův most Hasiči Zahradní slavnost s opékáním buřtů Příprava na vánoční jarmark Medvídkova nemocnice Dvouleťáci cvičí jógu


Informace z jednotlivých tříd

Školní rok

Třída

VZPoura úrazům

Vloženo 16. 10. 2018 | . | 20/20

Dne 2. října se naše třída zúčastnila programu zaměřeného na prevenci dětské úrazovosti.

pokračování »

Výuka jinak 6.A

Vloženo 15. 10. 2018 | 6.A | 2018/2019

 Dne 19. 10. 2018 probíhá výuka jinak .....

pokračování »

VZPoura úrazům

Vloženo 15. 10. 2018 | 8.A | 2018/2019

 Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých.

pokračování »

Babí léto v ZOO Praha

Vloženo 15. 10. 2018 | 4.A | 2018/2019

pokračování »

Vlaštovičko leť, už je na tě čas

Vloženo 15. 10. 2018 | 5.C | 2018/2019

Přestože tomu počasí venku příliš neodpovídá,

pokračování »

VZPoura úrazům

Vloženo 14. 10. 2018 | 2.A | 2018/2019

 Preventivní program VZP

pokračování »

Podzimní barvy

Vloženo 14. 10. 2018 | 2.A | 2018/2019

 V hodinách kreslení a malování

pokračování »

Návštěva knihovny 2. A

Vloženo 14. 10. 2018 | 2.A | 2018/2019

 

pokračování »

Vzpoura úrazům

Vloženo 12. 10. 2018 | 2.C | 2018/2019

V úterý 2. října jsme navštívili preventivní program Vzpoura úrazům. Besedu vedli lidé, kteří se vlivem úrazů nebo nešťastných okolností stali invalidy.

pokračování »

Září uteklo jako voda

Vloženo 11. 10. 2018 | 6.B | 2018/2019

pokračování »