Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové Hry bez hranic - Karlův most Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Praha stověžatá - Hry bez hranic Medvídkova nemocnice Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok První pmoc Policie v MŠ Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Hry bez hranic - Bráníme Prahu Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají


Informace z jednotlivých tříd

Školní rok

Třída

Překvapení pro 1. C

Vloženo 14. 12. 2018 | 7.A | 2018/2019

Již od září spolupracujeme se třídou prvňáků a máme společné aktivity.

pokračování »

Předvánoční čas nás baví

Vloženo 13. 12. 2018 | 1.C | 2018/2019

pokračování »

7. A v Síni slávy českého hokeje

Vloženo 13. 12. 2018 | 7.A | 2018/2019

V úterý 11. 12. jsme se vydali do Síně slávy, která nám přiblížila úspěchy našeho československého a českého hokeje.

pokračování »

Advent

Vloženo 13. 12. 2018 | 2.C | 2018/2019

Před prvním adventním víkendem jsme se ve výtvarné dílně pustili do výroby malých dárků.

pokračování »

Mikuláš

Vloženo 13. 12. 2018 | 2.C | 2018/2019

Po roce nás navštívil Mikuláš v doprovodu čertů a andělů.

pokračování »

Vánoční příběh

Vloženo 13. 12. 2018 | 2.C | 2018/2019

V pátek jsme navštívili knihovnu na Barrandově, kde jsme zhlédli vánoční představení - Betlém.

pokračování »

Lovci a jejich kořist

Vloženo 12. 12. 2018 | 2.B | 2018/2019

Dne 12. prosince jsme se zúčastnili přírodovědného programu záchranné stanice Penthea.

pokračování »

Po stopách pastýřů

Vloženo 12. 12. 2018 | 2.B | 2018/2019

Dne 11. prosince jsme zhlédli vánoční program u Jezulátka.

pokračování »

Adventní výlet

Vloženo 11. 12. 2018 | 5.B | 2018/2019

 

pokračování »

Návštěva planetária

Vloženo 11. 12. 2018 | 5.B | 2018/2019

pokračování »