Vynášení Mořeny Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Setkání s Monou Lisou - artprogram Výlet do Miracula Keramická dílna Keramická dílna Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Návštěva Pražského Jezulátka Medvídkova nemocnice První pmoc Masopustní rej Hasiči Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Bráníme Prahu