Praha stověžatá - Hry bez hranic Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Příprava na vánoční jarmark Policie v MŠ Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Návštěva Pražského Jezulátka Zahradní slavnost s opékáním buřtů Sběr papíru - vítězové Tříkrálový průvod První pmoc Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - Šemíkův skok Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Medvídkova nemocnice