Příprava na vánoční jarmark Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Šemíkův skok Hry bez hranic - historický kvíz První pmoc Práce s interaktivní tabulí Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Výlet do Miracula Dvouleťáci odpočívají Tříkrálový průvod Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Masopustní rej