Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Zahradní slavnost s opékáním buřtů Práce s interaktivní tabulí Praha stověžatá - Hry bez hranic Výlet do Miracula Hry bez hranic - Karlův most Policie v MŠ Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají Hasiči Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Šemíkův skok Dvouleťáci cvičí jógu Tříkrálový průvod