Praha stověžatá - Hry bez hranic Práce s interaktivní tabulí Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Příprava na vánoční jarmark Medvídkova nemocnice Návštěva Pražského Jezulátka Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci odpočívají Tříkrálový průvod Masopustní rej Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem První pmoc Zahradní slavnost s opékáním buřtů Vynášení Mořeny Sběr papíru - vítězové