Sběr papíru - vítězové Zahradní slavnost s opékáním buřtů Dvouleťáci odpočívají Praha stověžatá - Hry bez hranic Policie v MŠ Práce s interaktivní tabulí První pmoc Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Tříkrálový průvod Keramická dílna Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram Hry bez hranic - Šemíkův skok Příprava na vánoční jarmark Hry bez hranic - Bráníme Prahu