Příprava na vánoční jarmark Medvídkova nemocnice Tříkrálový průvod Hry bez hranic - Karlův most Praha stověžatá - Hry bez hranic Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové Keramická dílna Návštěva Pražského Jezulátka Hry bez hranic - historický kvíz Setkání s Monou Lisou - artprogram Keramická dílna Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Bráníme Prahu


Zápis do 1.třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Termín zápisu: 3. a 4. dubna 2018 od 16 do 18 hodin
Náhradní termín zápisu 18. 4. 2018 pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Ingrid Šindléryovou.
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbarr.cz

Den otevřených dveří 12. prosince 2017 od 15 do 17 hodin a 13. března 2018 od 9 do 12 hodin.

1. Informace o zápisu 2018
2. Co Vás čeká u zápisu na naší škole
3. Pokyny k přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře
4. Přihlášení přes rezervační formulář
5. Jak můžete pomoci svým dětem (Desatero pro rodiče)
6. Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy
7. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání
8. Škola nanečisto
9. Organizační schůzka
10. Informace rodičům žáků prvních tříd
11. Co budu potřebovat v 1. třídě

Dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost můžete vyplnit doma i elektronicky v programu Adobe Reader.


Další informace v rubrice Základní škola