Výlet do Miracula Sběr papíru - vítězové Práce s interaktivní tabulí Hry bez hranic - Šemíkův skok Setkání s Monou Lisou - artprogram Hasiči Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Dvouleťáci cvičí jógu Zahradní slavnost s opékáním buřtů Masopustní rej Hry bez hranic - Bráníme Prahu Dvouleťáci odpočívají Policie v MŠ Příprava na vánoční jarmark Objevujeme Vincent van Gogha - artprogram


Zápis do 1.třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Termín zápisu: 3. a 4. dubna 2018 od 16 do 18 hodin
Náhradní termín zápisu 18. 4. 2018 pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Ingrid Šindléryovou.
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbarr.cz

Den otevřených dveří 12. prosince 2017 od 15 do 17 hodin a 13. března 2018 od 9 do 12 hodin.

1. Informace o zápisu
2. Co Vás čeká u zápisu na naší škole
3. Pokyny k přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře
4. Přihlášení přes rezervační formulář od 12. 3. 2018 do 26. 3. 2018
5. Jak můžete pomoci svým dětem (Desatero pro rodiče)
6. Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy
7. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání
8. Škola nanečisto
9. Organizační schůzka
10. Informace rodičům žáků prvních tříd
11. Co budu potřebovat v 1. třídě

Dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky


Další informace v rubrice Základní škola