Masopustní rej Hasiči Hry bez hranic - Bráníme Prahu Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova První pmoc Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Keramická dílna Vynášení Mořeny Výlet do Miracula Medvídkova nemocnice Hry bez hranic - Karlův most Dvouleťáci odpočívají Setkání s Monou Lisou - artprogram Policie v MŠ Zahradní slavnost s opékáním buřtů


Zápis do 1.třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

TERMÍN ZÁPISU: 4. a 5. dubna 2017 od 16 do 19 hodin
Náhradní termín zápisu 19. 4. 2017 pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Ingrid Šindléryovou.
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbarr.cz

1. Informace o zápisu
2. Co Vás čeká u zápisu na naší škole
3. Pokyny k přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře
4. Přihlášení přes rezervační formulář od 20. 3. 2017 (UKONČENO)
5. Jak můžete pomoci svým dětem (Desatero pro rodiče)
6. Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy
7. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání
8. Škola nanečisto
9. Organizační schůzka
10. Informace rodičům žáků prvních tříd
11. Co budu potřebovat v 1. třídě

Dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky


Další informace v rubrice Základní škola