Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hasiči Noc s Andersenem - setkání se spisovatelem Medvídkova nemocnice Keramická dílna Hry bez hranic - Šemíkův skok Výlet do Miracula Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Zahradní slavnost s opékáním buřtů Praha stověžatá - Hry bez hranic Dvouleťáci cvičí jógu Keramická dílna Dvouleťáci odpočívají Sběr papíru - vítězové Setkání s Monou Lisou - artprogram


Zápis do 1.třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Termín zápisu: 3. a 4. dubna 2018 od 16 do 18 hodin
Náhradní termín zápisu 18. 4. 2018 pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Ingrid Šindléryovou.
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbarr.cz

Den otevřených dveří 12. prosince 2017 od 15 do 17 hodin a 13. března 2018 od 9 do 12 hodin.

1. Informace o zápisu 2018
2. Co Vás čeká u zápisu na naší škole
3. Pokyny k přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře
4. Přihlášení přes rezervační formulář
5. Jak můžete pomoci svým dětem (Desatero pro rodiče)
6. Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy
7. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání
8. Škola nanečisto
9. Organizační schůzka
10. Informace rodičům žáků prvních tříd
11. Co budu potřebovat v 1. třídě

Dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Spádové ulice naší školy

Žádost můžete vyplnit doma i elektronicky v programu Adobe Reader.


Další informace v rubrice Základní škola