Medvídkova nemocnice Příprava na vánoční jarmark Dvouleťáci odpočívají Tříkrálový průvod Stavíme město podle plánu - polytechnická výchova Sběr papíru - vítězové Zahradní slavnost s opékáním buřtů Hry bez hranic - Šemíkův skok Policie v MŠ Hry bez hranic - Bráníme Prahu Hry bez hranic - historický kvíz Keramická dílna Dvouleťáci cvičí jógu První pmoc Hry bez hranic - Karlův most


Zápis do 1.třídy

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

Termín zápisu: 3. a 4. dubna 2018 od 16 do 18 hodin
Náhradní termín zápisu 18. 4. 2018 pouze po telefonické domluvě se ZŘŠ Mgr. Ingrid Šindléryovou.
Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách www.zsbarr.cz

Den otevřených dveří 12. prosince 2017 od 15 do 17 hodin a 13. března 2018 od 9 do 12 hodin.

1. Informace o zápisu 2018
2. Co Vás čeká u zápisu na naší škole
3. Pokyny k přihlašování k zápisu prostřednictvím rezervačního formuláře
4. Přihlášení přes rezervační formulář
5. Jak můžete pomoci svým dětem (Desatero pro rodiče)
6. Co by měl umět žák před vstupem do 1. třídy
7. Kritéria pro přijímání k základnímu vzdělávání
8. Škola nanečisto
9. Organizační schůzka
10. Informace rodičům žáků prvních tříd
11. Co budu potřebovat v 1. třídě

Dokumenty

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Žádost o odklad povinné školní docházky

Žádost můžete vyplnit doma i elektronicky v programu Adobe Reader.


Další informace v rubrice Základní škola