Základní škola a mateřská škola Barrandov

Informace pro povinné distanční vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy

2. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Informace pro povinné distanční vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy

V souladu s ustanovením § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a)   povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b)   povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Ve třídách Berušky a Veverky bude distanční vzdělávání probíhat takto:

1.   Nové úkoly budou vždy k dispozici v pondělí od 10:00 h v krabicích pro MŠ ve vestibulu ZŠ a na webových stránkách MŠ. Poté bude možnost si úkoly vyzvednout kdykoliv ve vestibulu ZŠ v krabicích pro MŠ.

2.   Povinnost odevzdávat zadané úkoly bude vždy nejpozději následující pondělí do 10:00 h.

3.   a) Možnost odevzdávat vypracované úkoly osobně zpět do označených krabic. Úkoly označte jménem dítěte!

b) Možnost odeslání vypracovaných úkolů elektronicky na níže uvedené adresy.

4.   Možnost elektronické komunikace s učitelkami je ve dnech pondělí a čtvrtek v době 8:00 – 13:00 h na těchto emailech: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz V tuto dobu můžete také konzultovat telefonicky na mob.: 605 354 943.

5.   V případě, že dítě nemůže odevzdat vypracované úkoly (nemoc dítěte), rodič je povinen dítě řádně omluvit. Pokud se tak nestane, budete kontaktováni třídní učitelkou.

6.   Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou do jídlo nosičů. Je nutné nejpozději den předem do 12:00 h dítě ke stravování přihlásit x odhlásit vedoucí školní jídelny paní Iloně Kučerové: mob.: 733 643 293 nebo elektronicky jidelna@zsbarr.cz.

Věříme, že všichni společně tuto nelehkou dobu zvládneme.

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Nález klíče

13. 1. 2022

Před školou byl nalezen koncem minulého týdne klíč s přívěškem. Nálezce se o něj může hlásit u ekonomky Jany Rynešové, tel. 702027572. Více

Pythagoriáda na ZŠ Barrandov

11. 1. 2022

Pythagoriáda je oblíbená matematická soutěž pro žáky 6. – 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V letošním školním roce jsme se po nucené více jak roční pauze k této soutěži vrátili. Soutěž probíhala každoročně na jaře, ale letos byla přesunuta již na počátek listopadu, kdy proběhlo školní kolo. A to není jediná… Více

FISH AND CHIPS – školní klub pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

10. 1. 2022

V loňském školním roce 2020/21 na naší škole vznikl školní klub Fish and Chips, který je určen šikovným žákům a žákyním se zájmem o anglický jazyk.  Během distanční výuky školní  klub probíhal v online prostředí přes Teams. Žáci plnili různé úkoly, řešili kvízy, odpovídali na otázky ke čtení, poslechu nebo z různým videím. Pravidelně se… Více