Základní škola a mateřská škola Barrandov

Nabídka činností pro děti 4-5 let – Berušky, Veverky

2. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Pohybové činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         běh v přírodním terénu např. 20 m k cíli, zdolávání překážek v přírodním terénu

·         cvičení k podpoře správného držení těla –  Rovná páteř můžete podle youtube

·         jízda na kole, koloběžce apod.

·         pohybové hry v přírodě

·         grafomotorika  – pracovní list

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         pozorováni změn v přírodě – první jarní květiny

·         vyprávění s dětmi s jarní tématikou; podpora komunikace u dětí

·         poslech četby s porozuměním textu

Předmatematické činnosti:

·         tvoření skupin a co do nich nepatří

·         počítání 1- 4 , porovnávání, přiřazování, tvoření skupin

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         pohybové vyjádření rytmu hudby

·         zpěv známých písní – zpívá celá rodina

·         hrajeme na vše, co má zvuk (pokličky, vařečky…)

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         kreslení, malování, modelování, stříhání, lepení na téma jaro

·         procvičování zapínání a rozepínání oblečení

·         klid při jídle a správné požívání příboru (správný úchop lžíce)

·         samostatný úklid po stolování

·         samostatné a správné používání kapesníku

Enviromentální činnosti:

·         recyklace odpadu

·         péče o domácí zvířátka i květiny

·         pěstitelské činnosti dle libostiBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Nález klíče

13. 1. 2022

Před školou byl nalezen koncem minulého týdne klíč s přívěškem. Nálezce se o něj může hlásit u ekonomky Jany Rynešové, tel. 702027572. Více

Pythagoriáda na ZŠ Barrandov

11. 1. 2022

Pythagoriáda je oblíbená matematická soutěž pro žáky 6. – 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V letošním školním roce jsme se po nucené více jak roční pauze k této soutěži vrátili. Soutěž probíhala každoročně na jaře, ale letos byla přesunuta již na počátek listopadu, kdy proběhlo školní kolo. A to není jediná… Více

FISH AND CHIPS – školní klub pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

10. 1. 2022

V loňském školním roce 2020/21 na naší škole vznikl školní klub Fish and Chips, který je určen šikovným žákům a žákyním se zájmem o anglický jazyk.  Během distanční výuky školní  klub probíhal v online prostředí přes Teams. Žáci plnili různé úkoly, řešili kvízy, odpovídali na otázky ke čtení, poslechu nebo z různým videím. Pravidelně se… Více