Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinné předškoláky od 2. 3. do 5. 3. 2021

2. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Pohybové činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – děti pozice znají

·         Rovná páteř – na youtube

Z těchto činností pořizujte fotodokumentaci a zašlete na uvedené emaily: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         poznávání a rozlišování základních a odvozených barev

·         poznávání a rozlišování geometrických tvarů

·         vytváření číselné řady – nejméně do 6

·         říkej, co vidíš na obrázku…

·         sluchová paměť – opakování jednoduchých vět a souvětí a známých básní

·         zrakové vnímání – hledání nesmyslných obrázků

·         skládání obrázků z dílů – puzzle

·         poslech četby, rozbor četby; vyprávění podle ilustrací

Odevzdané úkoly: pracovní list – geometrické tvary, popřípadě fotodokumentace při plnění činností.

Enviromentální, výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         péče o domácí zvířata, rostliny

·         recyklace odpadu; neplýtvat vodou a energií – zhasínat

·         vycházky do přírody a její přímá pozorování

·         kreslení, malování, vystřihování, modelování, lepení, skládání papíru

·         využívání konstruktivních stavebnic

·         manipulační aktivity – navlékání korálků, mozaiky, skládanky

·         nacvičování vázáni kličky na tkaničce

·         dodržování klidu při jídle, správné požívání celého příboru, úklid po stolování

Z těchto činností pořizujte výkresy nebo fotodokumentaci, kterou zašlete na zadané emaily.

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         zpěv známých písní – zpívá celá rodina

·         hrajeme na vše, co má zvuk (pokličky, vařečky…)

·         pohybové vyjádření rytmu hudby

·         poslech hudby

Pracovní listy, které byly zadány v pondělí 1. 3. 2021 budou též odevzdány nebo odeslány.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Nález klíče

13. 1. 2022

Před školou byl nalezen koncem minulého týdne klíč s přívěškem. Nálezce se o něj může hlásit u ekonomky Jany Rynešové, tel. 702027572. Více

Pythagoriáda na ZŠ Barrandov

11. 1. 2022

Pythagoriáda je oblíbená matematická soutěž pro žáky 6. – 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. V letošním školním roce jsme se po nucené více jak roční pauze k této soutěži vrátili. Soutěž probíhala každoročně na jaře, ale letos byla přesunuta již na počátek listopadu, kdy proběhlo školní kolo. A to není jediná… Více

FISH AND CHIPS – školní klub pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

10. 1. 2022

V loňském školním roce 2020/21 na naší škole vznikl školní klub Fish and Chips, který je určen šikovným žákům a žákyním se zájmem o anglický jazyk.  Během distanční výuky školní  klub probíhal v online prostředí přes Teams. Žáci plnili různé úkoly, řešili kvízy, odpovídali na otázky ke čtení, poslechu nebo z různým videím. Pravidelně se… Více