Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinné předškoláky od 9.-13. 11. 2020

8. 11. 2020  |  Berušky  |  Veverky

TV činnosti:

–        správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

–        pohyb v nerovném terénu – chůze, běh, přelézání, podlézání; turistika v přírodě

–        házení a chytání míče

–        jakýkoliv pohyb na čerstvém vzduchu – jízda na kole, koloběžce apod.

–        opakování jógových pozic podle znalostí dětí

 

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

–       rozlišování časových vztahů (části dne, týdne, roku, jejich pojmenování)

–        základní poznatky z oblasti společnosti (znalost vlastního jména, bydliště, nejbližší rodiny, zdvořilostní návyky, oblečení)

–        rozlišování materiálů zrakem, hmatem; pojmenování předmětů kolem sebe a určování materiálu, ze kterého jsou vyrobeny

–        poslech čtených povídek a příběhů – vyprávění děje; vyprávění podle obrázků

–        gramatika – používání a doplňování správné předložky; používání správného slovosledu a tvarů slov při popisu jednoduchého obrázku; vytváření zdrobnělin

–        sociální využití řeči – sestavení a reprodukce jednoduchého příběhu podle obrázků – dějové posloupnosti; vyprávění podle otázek; dramatizace známé pohádky (změny hlasu podle postav); vyjadřování vlastních zážitků, potřeb a přání

–        prohlížení knih, encyklopedií, dětských časopisů

 

Enviromentální činnosti:

–        pozorování změn v přírodě, počasí, zvířat

–        společná péče o domácí mazlíčky

–        recyklace odpadu

–        voda – neplýtváme; energie – zhasínáme

–        prohlížení atlasů, encyklopedií

 

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

–        kreslení, malování, modelování, lepení, stříhání – je nutné dbát na správný úchop tužky, štětce apod.;  správný úchop nůžek je palec + prostředník

–        překládání papíru

–        kresba postavy

–        skládání obrázků z dílů

–        manipulační aktivity se stavebnicemi, drobnými předměty, skládankami

–        procvičování samostatného obouvání a zouvání – uzel na tkaničce, skládání a uložení oblečení na určené místo, zapínání a rozepínání zipů, knoflíků

–        správné používání celého příboru

–        správné používání kapesníku

–        samostatné umývání se, utírání, česání, používání toalety a toaletního papíru

–        samostatné přinášení svého jídla, uklízení si svého místa po stolování

 

Předmatematické činnosti:

–        snažit se rozpoznat pravdivost či opak různých tvrzení

–        rozvíjet schopnost užívat termíny před, hned za, poslední…

–        předčíselné představy –  vytvářet množiny předmětů o daném počtu; osvojovat si číselnou řadu; porovnávání dvou skupin

–        zraková percepce – rozdíly – vyhledávání co chybí na obrázku; rozdíly mezi stejnými obrázky – vyhledávání drobných odchylek

–        skládání půlených obrázků, puzzlí, kubusů, pohádkových skládanek

–        sluchová percepce – rozlišování zvuků sykavek a jejich přidělení k obrázku; rozlišování jednotlivých slabik ve slově – slabikování, vytleskávání (ma-min-ka); rozlišování jednotlivých hlásek ve slově – hláskování (b-o-t-a)

–        grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

 

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

–        zpíváme si celá rodina – zpěv známých písní; rytmizace na tělo, na cokoliv co má zvuk

–        poslech různých skladeb

 

AJ: pouze pokud rodič sám hovoří anglickým jazykem

–        základy konverzace – Jak se jmenuješ? Jmenuji se… Jak se máš? Používáme – I´m happy; I´m good; I´m sad; I´m afraid; I´m angry…

–        slovíčka opakování – jablko, hruška, švestka, citron, banán, pomeranč, rajče, brambora, mrkev, (slunce)

–        slovíčka opakování –  boty, ponožky, triko, kalhoty, svetr, bunda

 

Pracovní listy pro tento týden si vyzvedněte v čase od 12:00 do 12:30 h v MŠ na ZŠ v jednotlivých třídách.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více