Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinné předškoláky od 9.-13. 11. 2020

8. 11. 2020  |  Berušky  |  Veverky

TV činnosti:

–        správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

–        pohyb v nerovném terénu – chůze, běh, přelézání, podlézání; turistika v přírodě

–        házení a chytání míče

–        jakýkoliv pohyb na čerstvém vzduchu – jízda na kole, koloběžce apod.

–        opakování jógových pozic podle znalostí dětí

 

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

–       rozlišování časových vztahů (části dne, týdne, roku, jejich pojmenování)

–        základní poznatky z oblasti společnosti (znalost vlastního jména, bydliště, nejbližší rodiny, zdvořilostní návyky, oblečení)

–        rozlišování materiálů zrakem, hmatem; pojmenování předmětů kolem sebe a určování materiálu, ze kterého jsou vyrobeny

–        poslech čtených povídek a příběhů – vyprávění děje; vyprávění podle obrázků

–        gramatika – používání a doplňování správné předložky; používání správného slovosledu a tvarů slov při popisu jednoduchého obrázku; vytváření zdrobnělin

–        sociální využití řeči – sestavení a reprodukce jednoduchého příběhu podle obrázků – dějové posloupnosti; vyprávění podle otázek; dramatizace známé pohádky (změny hlasu podle postav); vyjadřování vlastních zážitků, potřeb a přání

–        prohlížení knih, encyklopedií, dětských časopisů

 

Enviromentální činnosti:

–        pozorování změn v přírodě, počasí, zvířat

–        společná péče o domácí mazlíčky

–        recyklace odpadu

–        voda – neplýtváme; energie – zhasínáme

–        prohlížení atlasů, encyklopedií

 

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

–        kreslení, malování, modelování, lepení, stříhání – je nutné dbát na správný úchop tužky, štětce apod.;  správný úchop nůžek je palec + prostředník

–        překládání papíru

–        kresba postavy

–        skládání obrázků z dílů

–        manipulační aktivity se stavebnicemi, drobnými předměty, skládankami

–        procvičování samostatného obouvání a zouvání – uzel na tkaničce, skládání a uložení oblečení na určené místo, zapínání a rozepínání zipů, knoflíků

–        správné používání celého příboru

–        správné používání kapesníku

–        samostatné umývání se, utírání, česání, používání toalety a toaletního papíru

–        samostatné přinášení svého jídla, uklízení si svého místa po stolování

 

Předmatematické činnosti:

–        snažit se rozpoznat pravdivost či opak různých tvrzení

–        rozvíjet schopnost užívat termíny před, hned za, poslední…

–        předčíselné představy –  vytvářet množiny předmětů o daném počtu; osvojovat si číselnou řadu; porovnávání dvou skupin

–        zraková percepce – rozdíly – vyhledávání co chybí na obrázku; rozdíly mezi stejnými obrázky – vyhledávání drobných odchylek

–        skládání půlených obrázků, puzzlí, kubusů, pohádkových skládanek

–        sluchová percepce – rozlišování zvuků sykavek a jejich přidělení k obrázku; rozlišování jednotlivých slabik ve slově – slabikování, vytleskávání (ma-min-ka); rozlišování jednotlivých hlásek ve slově – hláskování (b-o-t-a)

–        grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

 

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

–        zpíváme si celá rodina – zpěv známých písní; rytmizace na tělo, na cokoliv co má zvuk

–        poslech různých skladeb

 

AJ: pouze pokud rodič sám hovoří anglickým jazykem

–        základy konverzace – Jak se jmenuješ? Jmenuji se… Jak se máš? Používáme – I´m happy; I´m good; I´m sad; I´m afraid; I´m angry…

–        slovíčka opakování – jablko, hruška, švestka, citron, banán, pomeranč, rajče, brambora, mrkev, (slunce)

–        slovíčka opakování –  boty, ponožky, triko, kalhoty, svetr, bunda

 

Pracovní listy pro tento týden si vyzvedněte v čase od 12:00 do 12:30 h v MŠ na ZŠ v jednotlivých třídách.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více