Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinnou distanční výuku pro povinné předškoláky 22. 3. – 26. 3. 2021

22. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         hod míčem na cíl – pravou a levou rukou; kopnutí do míče – pravou a levou nohou

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – podle videa z MŠ (bosé nohy)

·         Rovná páteř – na youtube

·         chůze po schodech se střídáním nohou

·         vycházky do přírody – přímá pozorování v přírodě

·         turistika

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznávat všemi smysly

·         jemná motorika – konečkem palce se postupně dotýkat konečků ostatních prstů, to samé druhou rukou, oběma rukama; postupně vztyčovat prsty pravé nebo levé ruky ze zavřené pěsti; ukazováček, prostředníček střídavě ťukají do stolu, pravou, levou, oběma; namotáváme klubíčko vlny pravou, levou; ukazováček i prostředníček pravé ruky běhají po stole, to samé levou rukou, potom oběma současně

·         grafomotorika na velké ploše A3 – vodorovné čáry zleva doprava; horní oblouk, dolní oblouk; girlandy (šupiny na kaprovi, tašky na střeše)

·         grafomotorika – pracovní list

Z těchto činností pořizujte fotodokumentaci a zašlete na uvedené emaily: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz

Pondělí, úterý

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         práce s obrazovým materiálem – jarní květiny, stromy, keře

·         základní poznatky z oblasti přírody – poznávání a pojmenovávání zvířat a jejich mláďat

·         základní poznatky z oblasti společnosti – znalost vlastního jména a příjmení, bydliště, jmen nejbližší rodiny; zdvořilostní návyky

·         rozlišování časových vztahů – části dne, týdne, roku – jejich pojmenování

·         rozlišování pojmů vlevo, vpravo

·         poznávání a pojmenování částí těla

·         zrakové vnímání – nesmyslné obrázky (pracovní list); hledání nepravdivých situací (pracovní list)

·         slovní zásoba – dějová posloupnost (pracovní list); Co vidíš na obrázku? (2x pracovní list)

·         postupné rozšiřování věty přidáváním dalších slov; přesné zopakování pojmů, dlouhodobá paměť – zapamatování si určitého děje; pokud dítěti vyprávíme krátký příběh a po určitém časovém úseku (nejméně po hodině) požádáme dítě, aby nám jej znovu vyprávělo; pokud si dítě děj nepamatuje, dáváme mu pomocné otázky

·         vlastní projev – vyprávění vlastního zážitku (souvislé vyjadřování)

·         četba příběhu, pohádky, bajky – reprodukce přečteného, slyšeného

Středa

Enviromentální činnosti:

·         dlouhodobá péče o „domácí mazlíčky“

·         pokračování v domácí recyklaci

·         neplýtvání vodou a energií

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti, co mají společného lidé se zvířaty a rostlinami

·         prohlížení encyklopedií

·         pěstitelské činnosti (osení, fazole, řeřicha)

·         přímá pozorování v přírodě – znaky jara, počasí, pozorování a poslech ptáků

·         hudební činnosti a hudba přírody; hudba jiných kultur a národností

Čtvrtek

Předmatematické činnosti:

·         osvojovat si číselnou řadu – umět si představit pod každým názvem čísla jeho množství

·         rozvoj prostorové představivosti – uvědoměle používat předložky (před, vzad, pod…); uvědoměle používat příslovce (vpředu, vzadu, blíže…); určit polohu objektů vzhledem k vlastní osobě; určit vzájemnou polohu dvou různých objektů

·         rozlišovat pojmy vpravo a vlevo – na vlastním těle; vzhledem k vlastní osobě; vzhledem k jiným objektům

·         vytváření jednotného a množného čísla (pracovní listy)

Pátek

Anglický jazyk:

·         základy konverzace – What´s your name? How are you? How old are you?

·         slovíčka – apple, pear, lemon, orange, banana, plum, carrot, tomato, potato, t-shirt, jumper, jacket, trousers, jeans, red, blue, pink, green, yelow, white, black, orange

·         píseň – „Make a circle“

1.       Make a circle big, big, big,

small, small, small, big,

big, big.

Make circle small, small,

small.

Hello, hello, hello.

2.       Make a circle round and round,

round and round, round

and round.

Make a circle round and round,

clap your hands.

3.       Make a circle up, up, up,

down, down, down, up,

up, up.

Make a circle down, down, down.

Now sit down.

  • pracovní list

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Veverky):

·         pomůcky k dispozici k zapůjčení – vždy v pondělí od 8.00 do 13:00

 

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Výběr našich žáků ze 4. a 5. tříd vyhrál okresní kolo turnaje ve florbalu

9. 12. 2022

Dne 1.12.2022 proběhlo okresní kolo ve florbalu pořádané DDM Prahy 5. Soutěže se zúčastnilo 7 týmů. Výběr našich florbalistů a florbalistek ze 4. a 5. tříd bez jediné ztráty body obsadil krásné a zasloužené 1. místo! Tým ve složení Eliášová Tereza, Staso Darja, Lumey Illarion, Švehlík Adam, Secký Daniel, Taha Nour, Vojtěch Michal, Holenda Jakub, Holenda… Více

Adventní výprava do Drážďan

9. 12. 2022

Ve středu 30. 11. 2022 navštívilo 45 žáků z 8. a 9. tříd Drážďany. Nejdříve jsme si s průvodcem Lukášem prošli nejznámější drážďanské památky (Semperoper, Zwinger, Frauenkirche, Hofkirche a Fürstenzug), o kterých nám poutavě vyprávěl. Poté jsme navštívili nejstarší vánoční trh v Německu – Striezelmarkt, kde jsme mohli ochutnat místní speciality a nakoupit drobné dárky. Prošli jsme si… Více

Vyhrály jsme obvodní kolo Prahy 5 ve florbalu

2. 12. 2022

V úterý 29. 11. se děvčata 8. a 9. tříd zúčastnila obvodního kola ve florbalu, kde se střetla s dalšími pěti týmy. Družstvo ve složení Adéla Trojášková, Mia Šestáková, Magdalena Randáčková, Nela Piksová, Andrea Pleštilová, Anna Nedvědová, Sofie Jáklová, Zuzana Urbancová, Adéla Povondrová, Agáta Rollerová, Adéla Kubíčková a Tereza Junková si bez porážky došlo pro vítězství. Děvčata… Více