Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty činností pro povinnou distanční výuku pro povinné předškoláky od 29. 3. do 31. 3. 2021

29. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         hod míčem na cíl – pravou a levou rukou; kopnutí do míče – pravou a levou nohou

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – podle videa z MŠ (bosé nohy)

·         Rovná páteř – na youtube

·         chůze po schodech se střídáním nohou

·         vycházky do přírody – přímá pozorování v přírodě

·         turistika

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznávat všemi smysly

·         dlouhodobá péče o „domácí mazlíčky“

·         pokračování v domácí recyklaci

·         neplýtvání vodou a energií

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznáváme lidské a zvířecí vlastnosti, co mají společného lidé se zvířaty a rostlinami

·         prohlížení encyklopedií

·         pěstitelské činnosti (osení, fazole, řeřicha)

·         přímá pozorování v přírodě – znaky jara, počasí, pozorování a poslech ptáků

·         hudební činnosti a hudba přírody; hudba jiných kultur a národností

·         grafomotorika – pracovní listy

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         kreslení, malování, modelování, stříhání, lepení, skládání papíru

·         využívání různých technik

Inspirace – bramborová razítka:

Inspirace pro celou rodinu – barvení vajíček:

https://www.youtube.com/watch?v=xyZ8PP892ng&ab_channel=Aashpazi.com

https://www.youtube.com/watch?v=EZZrHHKZCOs&t=4s&ab_channel=CraftyMorning

·         kresby postavy

·         využívání celé škály konstruktivních stavebnic, nové tvořivé postupy při hrách

·         manipulační aktivity se stavebnicemi, drobnými předměty, skládankami, mozaikami, navlékání korálků

·         vázání kličky na tkaničce

·         příprava ke stolování, správné používání celého příboru, úklid po stolování

·         správné používání kapesníku

·         samostatné umývání se, utírání, česání, používání toalety a toaletního papíru, péče o své oblečení

 

Rozumové, jazykové, literární činnosti:

·         obrazový materiál, reálná ukázka (knihy, časopisy, encyklopedie, PC) – pomlázka, kraslice, mazanec apod.

·         základní poznatky z oblasti přírody – poznávání a pojmenování zvířat a jejich mláďat, rostlin, stromů, roční období, ekologie

·         rytmické cítění, analýza a syntéza slov- vytleskávání slov; opakování jednoduchého a složitějšího rytmu; rytmizace vlastního jména, říkanky; vyhledávání slabikovaného, hláskovaného slova na obrázku; rozlišení první a poslední slabiky, hlásky ve slově

·         slovní zásoba a porozumění řeči – ukazování obrázků (předmětu) podle pokynu; pojmenování obrázku (předmětu); manipulace s předměty podle pokynů

·         poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, reprodukce děje

 

Předmatematické činnosti:

·         pracovní listyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Tematické setkání nejen pro rodiče žáků s odlišným mateřským jazykem

30. 11. 2021

Milí rodiče a přátelé školy, vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci je středeční  setkání přesunuto (1. 12.  2021 v 17 h.) do virtuálního prostředí. Srdečně vás všechny zveme na odborně tematické setkání, které bude věnováno problematice začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do výuky. Pozvánku na schůzku, která bude probíhat na platformě Teams, najdete zde.   … Více

Vánoční jarmark oživil ZŠ Barrandov

29. 11. 2021

Dne 22.11. ožila celá naše základní škola. Tento den byl opravdu speciální pro všechny z nás. Jelikož jsme se minulý rok v tomto čase nemohli setkat osobně, o to více jsme byli všichni natěšeni, až společně, v přátelské atmosféře prožijeme toto jedinečné období, kdy začíná advent. Na Jarmark se všechny třídy připravovaly velmi poctivě. Žáci… Více

Pozvánka na Vánoční jarmark

16. 11. 2021

Milí žáci a žákyně, vážení rodiče. Srdečně Vás zveme na Vánoční jarmark, který se bude konat 23. 11. 2021. Více