Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností pro Broučky v období 22. 3. – 9. 4. 2021

19. 3. 2021  |  Broučci

Pohybové činnosti:

·         Pohyb venku, v terénu – běhání, skákání, poskoky snožmo, poskoky na jedné a druhé noze, házení míče a kopání do míče, slalom mezi stromy,

·         střídaní chůze pomalá x rychlá,

·         lezení v podporu dřepmo vpřed x vzad,

·         podlézání, přelézání překážek,

·         písnička Pod dubem, za dubem- při písničce chodíme do kola a dupeme, na refrén utíkáme,

·         písnička Tučňáková (album Žonglování na deset) – při písničce běžíme, na zvukový signál jdeme do dřepu a máváme křidýlky (dlaně na ramenou), na konci písničky skočíme do moře (lehneme si na zem).

 

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         Opakování známých lidových písní: Pec nám spadla, Prší, prší, Běží liška k Táboru,

·         opakování známých lidových písní s pohybem: Skákal pes, Šel zahradník do zahrady, Cib, cib, Cibulenka, To je zlaté posvícení,

·         doprovázení zpěvu hrou na tělo (tleskání, pleskání o stehna),

·         rytmizace (např.: ťukání vařečkami, klacíky, apod. o sebe).

 

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         Modelína (pokud děti doma mají),

·         trhání tenkého papíru,

·         volné kreslení – pojmenování kresby,

·         kreslení prsty do mouky (na plech vysypeme trochu mouky a děti mohou kreslit prstem),

·         stavby do výšky a do šířky z kostek (komíny, vláčky, hrady, apod.), společné námětové stavby, stavění překlenutí prostoru,

·         vkládání tvarů, půlené obrázky, puzzle, navlékání korálků, kubus, skládání kostek podle obrázku,

·         otáčení listů v knize,

·         přelévání vody z kastrolu do kastrolu, např. naběračkou,

·         sebeobsluha- podporujeme děti v samostatné sebeobsluze (oblékání, stravování, hygiena),

·         podílení na úklidu hraček,

·         zapojení dětí do běžných domácích prací.

 

Jazykové a literární činnosti:

·         Opakování známých básní s pohybem (Brambora, Ježek, Pusinka, Kam se ježek v zimě schoval),

·         dechová cvičení- foukání brčkem do vody, foukání do peříčka, nafukování tváří,

·         „Pohádka o jazyku“,

·         podporovat děti v popisování viděného (venku, na obrázku, ..),

·        vést děti k používání jednoduchých vět.

 

Rozumové činnosti:

·        Pozorování a popisování známých míst v okolí bydliště,

·        pozorování a pojmenování dopravních prostředků,

·        znát celé své jméno a vytleskat ho,

·        obrazový materiál Velikonoce – (slepice, kohout, vajíčko, kuře, pomlázka,…),

·        obrazový materiál domácí zvířata – učit znát a jednoduše slovně označovat,

přiřazování obrázků/ věcí k barvám (červená, zelená, žlutá, modrá).Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více