Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností v jarním období

20. 4. 2020  |  Broučci

Kudy chodí jaro

pobyt venku:

vycházky do přírody, pozorování probouzející se přírody (jarní květiny, keře, stromy), vycházky po okolí svého bydliště (pojmenovávání známých objektů- mš, pošta, cukrárna,..), pozorování dopravních prostředků a pojmenovávání, pohyb v nerovném terénu (les)- běh, chůze, vyhýbání se překážkám, chůze po schodech (střídání nohou)

výtvarné a pracovní činnosti:

klíčení na vatě (čočka, řeřicha,..), otáčení listů v knize, navlékání (korálky, těstoviny,..), sebeobsluha (trénování oblékání- tepláky, tričko, boty, mikina, ponožky,..), lámání špejle, mačkání papíru

pohybové činnosti:

poskoky, krátký běh na signál start, zastavení na signál, podlézání a přelézání překážek (židle, stůl,..), více viz pobyt venku

rozumové činnosti:

obrázky domácích zvířat (kůň, pes, kráva, kočka, koza, ovce, slepice, králík,..)- zvuky zvířat, základní barvy (modrá, červená, žlutá, zelená)- ukazování na věcech kolem nás, věci denní potřeby (věci kolem nás)

jazykové a literární činnosti:

společné čtení, pojmenovávání obrázků v knize, povídání na předčtenými příběhy, pojmenovávání věcí kolem nás (ukazování,..)

hudební činnosti:

známé písně (viz video) (Skákal pes, Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Já do lesa nepojedu, Prší, prší, Běží liška k Táboru, To je zlaté posvícení, V zahradě na hrušce,..) , hra na tělo

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více