Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností v jarním období

20. 4. 2020  |  Broučci

Kudy chodí jaro

pobyt venku:

vycházky do přírody, pozorování probouzející se přírody (jarní květiny, keře, stromy), vycházky po okolí svého bydliště (pojmenovávání známých objektů- mš, pošta, cukrárna,..), pozorování dopravních prostředků a pojmenovávání, pohyb v nerovném terénu (les)- běh, chůze, vyhýbání se překážkám, chůze po schodech (střídání nohou)

výtvarné a pracovní činnosti:

klíčení na vatě (čočka, řeřicha,..), otáčení listů v knize, navlékání (korálky, těstoviny,..), sebeobsluha (trénování oblékání- tepláky, tričko, boty, mikina, ponožky,..), lámání špejle, mačkání papíru

pohybové činnosti:

poskoky, krátký běh na signál start, zastavení na signál, podlézání a přelézání překážek (židle, stůl,..), více viz pobyt venku

rozumové činnosti:

obrázky domácích zvířat (kůň, pes, kráva, kočka, koza, ovce, slepice, králík,..)- zvuky zvířat, základní barvy (modrá, červená, žlutá, zelená)- ukazování na věcech kolem nás, věci denní potřeby (věci kolem nás)

jazykové a literární činnosti:

společné čtení, pojmenovávání obrázků v knize, povídání na předčtenými příběhy, pojmenovávání věcí kolem nás (ukazování,..)

hudební činnosti:

známé písně (viz video) (Skákal pes, Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Já do lesa nepojedu, Prší, prší, Běží liška k Táboru, To je zlaté posvícení, V zahradě na hrušce,..) , hra na tělo

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více