Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností v období 20.4. – 30.4.

20. 4. 2020  |  Zajíčci

Pohybové činnosti

–       Aktivity v přírodě při vycházkách – zdolávání přírodního terénu, běh v terénu, střídání tempa chůze pomalá x rychlá, chůze mezi překážkami, podlézání x přelézání, přeskoky nízkých překážek z místa i při běhu, hod šiškou.

–       Hry s míčem, jízda na koloběžce, odstrkovadle ……. (dle možností rodiny).

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti

–       Inspirovat se můžete na webových stránkách – zpěv písní s pohybem.

–       Společný zpěv rodičů s dětmi – písně, které znáte.

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti

–       Trhání tenkého papíru.

–       Kresba pro radost – povídejte si s dětmi o nakresleném obrázku.

–       Stavby z kostek – do výšky (komíny), do délky (vlaky).

–       Hry se stavebnicemi dle možností.

–       Pokud máte doma – libovolné modelování z modelíny.

–       Podporovat sebeobslužné dovednosti u dětí – svlékání, oblékání, zouvání, obouvání.

–       Podporovat hygienické dovednosti – splachování po toaletě, umývání a utírání rukou, čištění zubů, samostatné smrkání.

Rozumové, jazykové a literární činnosti

–       Můžete se opět inspirovat na webu MŠ.

–       Četba pohádek dětem – rozhovor o tom, co jste přečetli, prohlížení ilustrací v knize.

–       Prohlížení dětských knih, leporel – společné rozhovory s dětmi nad obrázky.

–       Dle možností rodiny – pozorovat v knihách a pojmenovávat domácí zvířata, dopravní prostředky.

–       Společně s rodiči pojmenovávat věci denní potřeby, které máte doma.

–       Procvičování základních barev – „Ukaž mi žlutou.“ „Jakou barvu má citrón?“ (Musíte ho ale držet v ruce.)

Předmatematické činnosti

–       Třídění stavebnic při úklidu – podle barvy, podle druhu.

–       Třídění hraček při úklidu – podle druhu (auta, panenky, kostky, vláčky…).

–       Orientovat se v oboru 1 – 3 (podej mi 2 kostky, kolik kostek mám v ruce já).

Enviromentální činnosti

–       Společná péče s rodiči o květiny, které máte doma.

–       Péče o živočichy, které máte doma.

–       Pozorování změn v přírodě na procházkách – květiny, rozkvetlé stromy, ptáci, hmyz……Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více