Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností v období 23.3. – 17.4.

7. 4. 2020  |  Zajíčci

Pohybové činnosti:

·         aktivity v přírodě – zdolávání přírodního terénu při zdravotních vycházkách (chůze, běh, přeskoky, lezení, hod šiškou, výstupy a sestupy na pařezy, kameny, apod.)

·         aktivity oblíbené ve vaší rodině – např. výlet na kole, turistika,…

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         „Zpívá celá rodina“ – zpěv oblíbených písní, které znáte všichni, můžete přidat tleskání, ťukání vařečkami, taneční pohyb – co máte rádi, ať je veselo!

·         zkuste zpěv hlasitý x tichý

Výtvarná, pracovní a polytechnické činnosti:

·         kresba pro radost (ptejte se, co dítě nakreslilo, povídejte si o obrázku)

·         pomoc při práci – např. při velikonočním pečení, při činnostech na zahradě, při úklidu bytu

·         společné stavby z „domácích“ kostek – do výšky, do délky, jakékoli společné náměty

·         procvičování sebeobslužných dovedností – samostatné svlékání a oblékání, zapínání a rozepínání oblečení s dopomocí, obouvání a zouvání s dopomocí, skládání svého oblečení a ukládání na své místo

·         upevňování hygienických návyků

·         venku hry s přírodninami

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         společné povídání s dětmi nejen o jaru a Velikonocích

·         společné prohlížení knih a povídání o obrázcích

·         vyhledávání detailů na obrázcích (Kde je pes? Co je na stole?…)

·         čtěme dětem každý den

Předmatematické činnosti:

·         třídění stavebnic při společném úklidu (tvary, barvy, co kam patří)

·         opakování barev kdekoli kdykoli (dítě barvu vyhledá, ukáže)

·         opakování množství do tří

Enviromentální činnosti:

·         přímá pozorování v přírodě – „Jaro je všude!“ (počasí, jarní květiny, pučící a kvetoucí stromy, ptáci, hmyz,…)

·         podle možností rodiny pomoc při pěstitelských činnostech doma či na zahraděBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více