Základní škola a mateřská škola Barrandov

Náměty vzdělávacích činností v období 4.5. – 7.5.

30. 4. 2020  |  Zajíčci

Pohybové činnosti

–          Cvičení jógy s podporou videa, které najdete na webových stránkách MŠ „Zacvič si s námi“.

–          Libovolné aktivity v přírodě při vycházkách.

–          Hry s míčem, jízda na koloběžce, odstrkovadle.

–          Běh v přírodním terénu, hod šiškou.

–          Samostatné procvičování sebeobslužných dovedností a hygienických návyků (svlékání, oblékání, obouvání, zouvání, čištění zubů, splachování po toaletě, urovnání oblečení, smrkání, mytí a utírání rokou).

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti

–          Inspirovat se můžete na webových stránkách MŠ: „Zpívej si s námi“, „Zazpívej si s námi ještě jednou“.

–          Zpěv známých písní s rytmickým doprovodem (pokličky, vařečky, lžíce).

–          Společný tanec pro radost na různý hudební doprovod.

Jazykové a literární činnosti

–          Inspirovat se můžete na webových stránkách MŠ: „Říkej si s námi“.

–          Opakování různých říkanek, říkadel, básniček.

–          Četba rodičů dětem – společné prohlížení ilustrací, povídání o přečteném.

Rozumové činnosti

–          Při vycházkách pozorujte okolní svět a vše pojmenovávejte (nepoužívejte zdrobněliny) – rostliny, stromy, zvířata, dopravní prostředky, počasí (déšť, vítr, slunce).

 

Užívejte si společně stráveného času v klidu, radosti a pohodě!Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více