Základní škola a mateřská škola Barrandov

Povinná distanční výuka pro povinné předškoláky v týdnu 8. 3.-12. 3. 2021

8. 3. 2021  |  Berušky  |  Veverky

Náměty činností pro povinné předškoláky od 8. 3. do 12. 3. 2021

Celý týden průběžně

Pohybové činnosti, environmentální činnosti:

·         správné držení těla při sedu, stoji, chůzi

·         udržování rovnováhy

·         zvládání překážek v přírodním terénu

·         sportovní aktivity venku

·         pohybová a taneční improvizace – tančí celá rodina

·         jóga – děti pozice znají

·         Rovná páteř – na youtube

·         chůze po schodech se střídáním nohou

·         vycházky do přírody  – přímá pozorování v přírodě

·         vnímání klimatu a změn v přírodě

·         poznávat všemi smysly

·         jemná motorika – hry s prsty  – kroužení  zápěstím; spojování prstů;  uvolnění ramenního, loketního kloubu a zápěstí

Z těchto činností pořizujte fotodokumentaci a zašlete na uvedené emaily: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz

Pondělí, Úterý

Rozumové, jazykové a literární činnosti:

·         základní poznatky z oblasti přírody – poznávání a pojmenování zvířat a jejich mláďat (pracovní list), roční období (pracovní list), ekologie

·         základní poznatky z oblasti společnosti – znalost vlastního jména, bydliště, nejbližší rodiny, zdvořilostní návyky

·         rozlišování pojmů vlevo, vpravo

·         rozlišování časových vztahů – části dne, týdne, roku a jejich jmenování

·         říkej, co vidíš na obrázku – pracovní list

·         zraková paměť – Pexeso

·         souvislé vyjadřování – popis obrázku (pracovní list), sestavení podle dějové posloupnosti, znalost pohádkových postav reprodukce pohádky

·         vlastní projev – vyprávění vlastního zážitků, přednes známé básně

Středa

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         kreslení, malování, vystřihování, modelování, lepení, skládání papíru, využívání různých technik a pomůcek malování – „můj portrét“

·         využívání konstruktivních stavebnic

·         manipulační aktivity – navlékání korálků, mozaiky, skládanky

·         nacvičování vázáni kličky na tkaničce

·         dodržování klidu při jídle, správné používání celého příboru, úklid po stolování

·         správné používání kapesníku

Čtvrtek

Předmatematické činnosti:

·         rozvoj prostorové představivosti – uvědoměle používat předložky (před, vzad, pod…); uvědoměle používat příslovce (vpředu, vzadu, blíže…); určit polohu objektů vzhledem k vlastní osobě; určit vzájemnou polohu dvou různých objektů

·         porovnávání – podle délky, šířky, výšky; využívat slov – malý, lehký, těžký, těžší; porovnávat předměty pokládáním na sebe a přikládáním k sobě;

·         pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině (třídění) – určovat vlastnosti daných předmětů (barva, tvar); vytvářet skupiny předmětů se stejnou vlastností a naopak; umět používat slova typu: všechny, jen některé, prázdný, plný, krátký; tvořit skupiny předmětů o stejné velikosti; snažit rozpoznat pravdivost či opak různých tvrzení; a mít schopnost užívat termíny před, hned za, poslední…

·         porovnávání dvou skupin  – požívání pojmů – o dva méně;  o jeden více; musím přidat, aby bylo stejně; osvojování pojmů – přidej, uber, o kolik méně, více (pracovní list)

Pátek

Aj- poslech

·         Angličtina pro nejmenší – Derek a Ringo (youtube)

·         Head shoulders knees and toes

 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (Veverky):

·         pomůcky k dispozici k zapůjčení – vždy v pondělí od 8.00 do 13:00Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Žáci z Chapliňáku jedou!

1. 7. 2022

… doslova a do písmene a ještě u toho vyhrávají medaile. Lukáš Hasal ze 7. A vybojoval  jako jeden z nejmladších účastníků své kategorie v dráhové cyklistice, disciplíně scratch, krásné 3. místo na Olympiádě dětí a mládeže. Lukášovi blahopřejeme a věříme v jeho další nejen sportovní úspěchy! Více

ZŠ MŠ Barrandov má ve svých řadách mistryni Evropy

29. 6. 2022

Konec školního roku přináší mnohá překvapení. Toto překvapení  je a zároveň není překvapením náhlým. Kateřina Halíková z 6.B excelovala na Školní akademii v ukázce práce s jojem. O den později, kdy se konalo v Praze v Divadle X10 Mistrovství Evropy v Yo-Yo EYYC22, se prezentovala na soutěži vynikajícím výkonem, který jí přinesl titul mistryně Evropy… Více

A jdeme do finále….

29. 6. 2022

23.6. jsme všichni prožili ve sváteční náladě. V 17 h rozezněl zcela naplněný kinosál orchestr Harmonie, který úvodní skladbou otevřel bohatý program Školní akademie. Orchestr Harmonie bude od příštího školního roku na naší škole poskytovat našim žákům a žákyním lekce a zapůjčení hudebních nástrojů zdarma, což jistě ocení nejen mnozí rodiče i děti, kteří se… Více