Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vzdělávací činnosti od 23.3. – 17. 4. 2020 pro třídu Tygříci

9. 4. 2020  |  Tygříci

Pohybové činnosti:

·         Aktivity venku – procházky po okolí i do lesa, zdolávání přírodních překážek (výstup a seskok z pařezu, chůze po kládě, přeskok větviček, hod šiškou na cíl, běh apod.)

·         Nebojte se využívat sportovní náčiní dle schopností dítěte (míč, koloběžka atd.)

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         Zpěv známých dětských písní (např. Pec nám spadla, Skákal pes…)

·         Místo slov můžete třeba pípat, štěkat, mňoukat, zkoušejte nahlas i potichu

·         Využijte improvizované hudební nástroje „co dům dal“ – vařečky, pokličky, kostky…

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         Velikonoční tvoření (nabarvěte si vajíčka tím, co doma máte – temperové barvy, rozehřáté voskovky, barvení přírodními materiály – řepa, cibulové slupky…).

·         Stříhání – jednoduché tvary (vajíčka, stonky ke květinám…).

·         Trhání papíru (polepte si vystřižené vajíčko barevným papírem).

·         Sebeobsluha – nechte děti samostatně se oblékat, obouvat, rozepínat a zapínat oblečení, smrkat.

·         Upevňujte hygienické návyky.

·         Stavby z různých kostek, stavebnic, přírodnin, recyklovatelných materiálů (víčka od PET lahví, roličky od toal.papíru, krabičky…).

·         Nechte děti pomáhat při domácích pracích (vaření, úklid apod.), nechte děti samostatně uklízet hračky po hře.

Environmentální činnosti:

·         Pozorujte přírodu, rašící květiny, listy, pupeny na stromech. Pojmenovávejte jarní květiny, které znáte. Pozorujte broučky, poslouchejte ptačí zpěv. Povídejte si o změnách v přírodě při příchodu jara.

·         Pěstitelské činnosti – vytvořte si koutek živé přírody (dejte klíčit hrášek, fazole, zasejte si osení, řeřichu apod.), pokud máte možnost, nechte děti pomáhat na zahradě – nebojte se nechat dělat vše děti.

Rozumové činnosti:

·         Povídejte si s dětmi o tradici Velikonoc (odlišné role dívek a chlapců – chlapci pletou pomlázky, děvčata barví vajíčka apod.).

·         Velikonoční říkanky, které znáte.

·         Upevňujte zdvořilostní návyky (pozdravení, požádání, poděkování).

Jazykové a literární činnosti:

·         Čtěte dětem každý den, nechte děti vyprávět o tom, co jste přečetli.

·         Prohlížejte dětské časopisy (např. Puntík, Sluníčko, Dráček apod.), využívejte jednoduché aktivity, které v nich najdete.

·         Napodobujte hlasy zvířat, foukejte jako vítr…

Předmatematické činnosti:

·         Hledejte barvy v přírodě i doma – např. hra  na „Vidím, vidím něco“ (modré, zelené, žluté atd.) – děti jmenují vše, co v řečené barvě vidí.

·         Počítejte vše a všude – do 5.

·         Hra „Co chybí“ (ukažte 4 obrázky nebo předměty, pak 1 schovejte, dítě určí, co chybí).Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více