Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vzdělávací činnosti pro týden 20. 4. – 24- 4. 2020 – Berušky , Veverky

16. 4. 2020  |  Berušky  |  Veverky

TV činnosti: volný pohyb v přírodním terénu – chůze, běh, lezení, přelézání, podlézání, přeskakování nízkých překážek z místa i při běhu; házení míče horním obloukem, chytání míče odraženého od země, chytání míče hozeného do vzduchu; házení malým míčkem na cíl – střídání obou rukou (horní oblouk); opakování známých jógových pozic; jakýkoliv sport společně s rodiči – jízda na kole, koloběžce apod.

Rozumové, jazykové a literární činnosti: poznáváme hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata s pomocí knih, encyklopedií, časopisů a PC (je nutný obrazový materiál) – kočka, pes, kráva, koza, ovce, kůň, vepř; poslech čtených pohádek a příběhů – reprodukce děje pomocí návodných otázek; společenské hry

Enviromentální činnosti: péče o domácí mazlíčky; přímá pozorování hmyzu; společný výlet např. do lesní ZOO v Chuchelském háji

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti: malba vodovými barvami – domácí nebo hospodářské zvíře (správný úchop štětce); volné kreslení na libovolná témata – správný úchop kreslícího náčiní; konstruování ze stavebnic; procvičování zavazování kliček, procvičování skládání a ukládání oblečení a obuvi na určené místo; správné používání příboru (vidlička a nůž) a stolování u stolu, úklid svého místa po stolování; upevňování hygienických návyků

Předmatematické činnosti: upevňování orientace v oboru 1- 10 např. přiřazování číslic k počtu a naopak; třídění a řazení podle různých kritérií (podle velikosti, barvy, tvaru apod.)

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti: zpěv známých písní – zpívá celá rodina; poslech známých písní; pohybové ztvárnění písní, skladeb

AJ: pouze pokud rodič sám požívá anglický jazyk; nová slovíčka – kočka, pes, prase, kůň, kráva

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více