Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vzdělávací činnosti pro Tygříky na týden od 4. 5. – 7. 5. 2020

30. 4. 2020  |  Tygříci

Pohybové činnosti:

·         aktivity venku – procházky po lese – pozorování stromů, keřů, květin, jakékoli aktivity venku, které děti zajímají a zvládnou je (běh, zdolávání náročného terénu v lese, jízda na kole…)

·         překážková dráha venku (využijte přírodního terénu v lese – pařezy, spadlé klády apod.; míčové hry (koulení míče po rovné i šikmé ploše, vyhazování do výšky a chytání, hod na cíl (horní oblouk, střídat ruce), házení ve dvojicích apod.)

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         zpívejte si společně celá rodina všechny písničky, které znáte, hrajte na improvizované nástroje (vařečky, pokličky, ťukání kostek o sebe, bouchání rukou do kbelíku….)

·         zkoušejte jednoduchý taneček na nějakou píseň, skladbu apod.

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         volné tvoření dle fantazie dětí s jarní tématikou

·         sebeobsluha – nechte děti samostatně se oblékat, obouvat, rozepínat a zapínat oblečení, smrkat

·         nechte děti uklízet své místo po stolování, uklízet hračky, pomáhat v kuchyni

·         upevňujte hygienické návyky

Environmentální činnosti

·         pokud máte možnost, nechte děti se starat o nějakou rostlinu

·         kochejte se krásou jarní přírody, pozorujte vše, co vidíte, v tichosti, a naslouchejte hlasům přírody – zkuste pojmenovat, co slyšíte

Rozumové činnosti:

·         povídejte si s dětmi o změnách v přírodě a činnostech v různých ročních obdobích, pokud máte knížky, které ukazují přírodu během celého roku, prohlížejte si je

·         hrajte si často se svými dětmi a odpovídejte na jejich otázky

·         upevňujte zdvořilostní návyky

Jazykové a literární činnosti:

·         povídejte si s dětmi o tom, co kdo dělá, jaký je

·         nechte děti na velkém papíře spojovat body, které jim předkreslíte, dbejte na správný úchop tužky (pokud možno trojboké)

Předmatematické činnosti:

·         počítejte vše a všude – do 5

·         říkejte si, jaký tvar vám některé předměty připomínají (kruh, čtverec, trojúhelník)Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více