Základní škola a mateřská škola Barrandov

Vzdělávací činnosti pro Tygříky na týden od 4. 5. – 7. 5. 2020

30. 4. 2020  |  Tygříci

Pohybové činnosti:

·         aktivity venku – procházky po lese – pozorování stromů, keřů, květin, jakékoli aktivity venku, které děti zajímají a zvládnou je (běh, zdolávání náročného terénu v lese, jízda na kole…)

·         překážková dráha venku (využijte přírodního terénu v lese – pařezy, spadlé klády apod.; míčové hry (koulení míče po rovné i šikmé ploše, vyhazování do výšky a chytání, hod na cíl (horní oblouk, střídat ruce), házení ve dvojicích apod.)

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

·         zpívejte si společně celá rodina všechny písničky, které znáte, hrajte na improvizované nástroje (vařečky, pokličky, ťukání kostek o sebe, bouchání rukou do kbelíku….)

·         zkoušejte jednoduchý taneček na nějakou píseň, skladbu apod.

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

·         volné tvoření dle fantazie dětí s jarní tématikou

·         sebeobsluha – nechte děti samostatně se oblékat, obouvat, rozepínat a zapínat oblečení, smrkat

·         nechte děti uklízet své místo po stolování, uklízet hračky, pomáhat v kuchyni

·         upevňujte hygienické návyky

Environmentální činnosti

·         pokud máte možnost, nechte děti se starat o nějakou rostlinu

·         kochejte se krásou jarní přírody, pozorujte vše, co vidíte, v tichosti, a naslouchejte hlasům přírody – zkuste pojmenovat, co slyšíte

Rozumové činnosti:

·         povídejte si s dětmi o změnách v přírodě a činnostech v různých ročních obdobích, pokud máte knížky, které ukazují přírodu během celého roku, prohlížejte si je

·         hrajte si často se svými dětmi a odpovídejte na jejich otázky

·         upevňujte zdvořilostní návyky

Jazykové a literární činnosti:

·         povídejte si s dětmi o tom, co kdo dělá, jaký je

·         nechte děti na velkém papíře spojovat body, které jim předkreslíte, dbejte na správný úchop tužky (pokud možno trojboké)

Předmatematické činnosti:

·         počítejte vše a všude – do 5

·         říkejte si, jaký tvar vám některé předměty připomínají (kruh, čtverec, trojúhelník)Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více