Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zadané úkoly pro předškolní děti v týdnu 24. 3. – 3. 4. 2020

23. 3. 2020  |  Berušky  |  Veverky

Pohybové a tělovýchovné činnosti:

 • změny poloh těla bez opory rukou – klek, sed, leh, stoj aj.
 • pokud je možnost – házení (horní oblouk), chytání míče; vyhazování míče do vzduchu a chytání; chytání míče po odrazu o zem; házení míčku na cíl (horní oblouk)
 • pokud je možnost – zdolávání přírodního terénu (chůze, běh, lezení apod.)
 • jóga – cvičí celá rodina (pozice od dětí – děti si je pamatují); dýchání – nádech nosem x výdech pusou; nádech i výdech nosem

Rozumé, jazykové a literární činnosti:

 • pokud máte možnost vyjít do přírody – vyprávějte si o rostlinách, keřích, stromech; k jakým změnám dochází v přírodě (pokud se ven nedostanete –  použijte knihy, časopisy, encyklopedie, PC s obrazovým materiálem)
 • artikulační cvičení – např. jazyk se houpe ve vypláznutí nahoru a dolu, udělat z jazyka ruličku (korýtko), posílání pusinek, zívání, odfrkávání koně, nafukování tváří apod. – rodiče dělají společně s dětmi, může se použít zrcadlo
 • sluchové hry – poslouchat a určovat zdroje zvuku (štěkot psa, motor vozidel, dětský křik, zpěv ptáků aj.; materiály – sklo, dřevo, plast, kov)
 • rytmické hry – vytleskáváme slabik – vše, co nás obklopuje
 • četba a prohlížení dětkých knih, časopisů, encyklopedií – vyprávění nad obrázky, vysvětlení neznámých výrazů – rodiče čtou dětem, jakýkoliv mluvený projev rodiče s dítětem je pro dítě přínosem; vyprávějte si na témata, která vás zajímají a vzájemně vás obohacují
 • společenské hry – “Člověče nezlob se”, mikádo, Double aj.

Předmatematické činnosti:

 • třídění a řazení předmětů podle různých kritérií – předměty denní potřeby, kuchyňské náčiní x hygienické potřeby x hračky; dále podle velikosti, barvy, tvaru aj.
 • méně, více, první, poslední, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, vedle, mezi, před, za
 • rozhodování o pravdivosti či nepravdivosti tvrzení – Je pampeliška strom? Má pes dvě nohy?

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

 • kreslení, stříhání, lepení, překládání papíru, skládání papíru podle zadání či dětské fantazie (dbát na správný úchop tužky, pastelky, nůžek)
 • procvičování sebeobslužných dovedností – podpora dětské samostatnosti (oblékání, svlékání, zapínaní, nácvik zavazování kliček, správné stolování u stolu s použitím vidličky a nože, úklid po sobě apod.)
 • procvičování koordinace činnosti rukou a zraku při práci s drobným materiálem
 • individuální i společné stavby na různé náměty

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

 • zpívá celá rodina – hudební hádanky, zpívá každý sám (lidové písně – např. Skákal pes, Holka modrooká, Běží liška k Táboru apod.), nebo zpívejte písně, které celá rodina znáte a společně zpíváte
 • rytmizace – lze využít předměty denní potřeby; vše, co má zvuk – vařečky, pokličky, kastroly aj.
 • poslech oblíbené hudby, písní apod.

Enviromentální činnosti:

 • pokud je možnost – pozorování změn v přírodě (počasí, rostliny, zvěř)
 • péče o domácí mazlíčky
 • sázení osení; klíčení hrachu, čočky, fazolí apod.

Anglický jazyk: pouze pokud rodič používá anglický jazyk

 • slovíčka (je třeba obrazový materiál nebo reálná ukázka) – bag, pen, pencil, pencil case, book ruler

 

Vypracovaly učitelky ze třídy Berušky a VeverkyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více