Základní škola a mateřská škola Barrandov

Zadané úkoly pro předškolní děti v týdnu 24. 3. – 3. 4. 2020

23. 3. 2020  |  Berušky  |  Veverky

Pohybové a tělovýchovné činnosti:

 • změny poloh těla bez opory rukou – klek, sed, leh, stoj aj.
 • pokud je možnost – házení (horní oblouk), chytání míče; vyhazování míče do vzduchu a chytání; chytání míče po odrazu o zem; házení míčku na cíl (horní oblouk)
 • pokud je možnost – zdolávání přírodního terénu (chůze, běh, lezení apod.)
 • jóga – cvičí celá rodina (pozice od dětí – děti si je pamatují); dýchání – nádech nosem x výdech pusou; nádech i výdech nosem

Rozumé, jazykové a literární činnosti:

 • pokud máte možnost vyjít do přírody – vyprávějte si o rostlinách, keřích, stromech; k jakým změnám dochází v přírodě (pokud se ven nedostanete –  použijte knihy, časopisy, encyklopedie, PC s obrazovým materiálem)
 • artikulační cvičení – např. jazyk se houpe ve vypláznutí nahoru a dolu, udělat z jazyka ruličku (korýtko), posílání pusinek, zívání, odfrkávání koně, nafukování tváří apod. – rodiče dělají společně s dětmi, může se použít zrcadlo
 • sluchové hry – poslouchat a určovat zdroje zvuku (štěkot psa, motor vozidel, dětský křik, zpěv ptáků aj.; materiály – sklo, dřevo, plast, kov)
 • rytmické hry – vytleskáváme slabik – vše, co nás obklopuje
 • četba a prohlížení dětkých knih, časopisů, encyklopedií – vyprávění nad obrázky, vysvětlení neznámých výrazů – rodiče čtou dětem, jakýkoliv mluvený projev rodiče s dítětem je pro dítě přínosem; vyprávějte si na témata, která vás zajímají a vzájemně vás obohacují
 • společenské hry – “Člověče nezlob se”, mikádo, Double aj.

Předmatematické činnosti:

 • třídění a řazení předmětů podle různých kritérií – předměty denní potřeby, kuchyňské náčiní x hygienické potřeby x hračky; dále podle velikosti, barvy, tvaru aj.
 • méně, více, první, poslední, nahoře, dole, uprostřed, nad, pod, vedle, mezi, před, za
 • rozhodování o pravdivosti či nepravdivosti tvrzení – Je pampeliška strom? Má pes dvě nohy?

Výtvarné, pracovní a polytechnické činnosti:

 • kreslení, stříhání, lepení, překládání papíru, skládání papíru podle zadání či dětské fantazie (dbát na správný úchop tužky, pastelky, nůžek)
 • procvičování sebeobslužných dovedností – podpora dětské samostatnosti (oblékání, svlékání, zapínaní, nácvik zavazování kliček, správné stolování u stolu s použitím vidličky a nože, úklid po sobě apod.)
 • procvičování koordinace činnosti rukou a zraku při práci s drobným materiálem
 • individuální i společné stavby na různé náměty

Hudební, rytmické a instrumentální činnosti:

 • zpívá celá rodina – hudební hádanky, zpívá každý sám (lidové písně – např. Skákal pes, Holka modrooká, Běží liška k Táboru apod.), nebo zpívejte písně, které celá rodina znáte a společně zpíváte
 • rytmizace – lze využít předměty denní potřeby; vše, co má zvuk – vařečky, pokličky, kastroly aj.
 • poslech oblíbené hudby, písní apod.

Enviromentální činnosti:

 • pokud je možnost – pozorování změn v přírodě (počasí, rostliny, zvěř)
 • péče o domácí mazlíčky
 • sázení osení; klíčení hrachu, čočky, fazolí apod.

Anglický jazyk: pouze pokud rodič používá anglický jazyk

 • slovíčka (je třeba obrazový materiál nebo reálná ukázka) – bag, pen, pencil, pencil case, book ruler

 

Vypracovaly učitelky ze třídy Berušky a Veverky



Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Jak vypadalo vysvědčení za starých časů?

27. 3. 2023

… to se dozvíte na naší výstavě o školní dokumentaci, která proběhne v pondělí 3. 4. pro žáky a učitele školy od 10.00 h. a pro veřejnost od 15.00 h. do 17.00 hod. Vysvědčení, žákovské knížky, poznámky, pochvaly a napomenutí? Neváhejte se přijít podívat do kinosálu školy na skutečné skvosty, které laskavě zapůjčili učitelé, rodiče… Více

Velikonoční jarmark

24. 3. 2023

Zveme všechny, stejně jako v předchozích letech, na tradiční Velikonoční jarmark, který se koná v úterý 4. 4. 2023 v čase od 15 do 17 h. Můžete se těšit na velikonoční dekorace, dobroty i lahodné nápoje. Letos proběhne nově také swap oblečení. Vše připravují naši žáci za podpory učitelského sboru, organizaci zajišťuje Žákovský parlament. Přijďte… Více

Živé sovy okouzlily naše prvostupňové žáky a žákyně

10. 3. 2023

V pondělí 6. března čekal žáky prvního stupně zajímavý přírodovědný program. Měli jsme možnost se na dosah ruky setkat s většinou u nás žijících sov. Dozvěděli jsme se spoustu informací o způsobu jejich života, mimořádně vyvinutých smyslech a o sovích rekordmanech. Už víme, proč jsou některé druhy našich sov ohrožené. Viděli jsme velkolepou ukázku letu výra velkého… Více