Základní škola a mateřská škola Barrandov

Informace pro povinné distanční vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy

2. 3. 2021  |  Aktuality MŠ

Informace pro povinné distanční vzdělávání dětí v posledním ročníku mateřské školy

V souladu s ustanovením § 184a školského zákona pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:

a)   povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné,

b)   povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.

Ve třídách Berušky a Veverky bude distanční vzdělávání probíhat takto:

1.   Nové úkoly budou vždy k dispozici v pondělí od 10:00 h v krabicích pro MŠ ve vestibulu ZŠ a na webových stránkách MŠ. Poté bude možnost si úkoly vyzvednout kdykoliv ve vestibulu ZŠ v krabicích pro MŠ.

2.   Povinnost odevzdávat zadané úkoly bude vždy nejpozději následující pondělí do 10:00 h.

3.   a) Možnost odevzdávat vypracované úkoly osobně zpět do označených krabic. Úkoly označte jménem dítěte!

b) Možnost odeslání vypracovaných úkolů elektronicky na níže uvedené adresy.

4.   Možnost elektronické komunikace s učitelkami je ve dnech pondělí a čtvrtek v době 8:00 – 13:00 h na těchto emailech: hajdova@zsbarr.cz a zimova@zsbarr.cz V tuto dobu můžete také konzultovat telefonicky na mob.: 605 354 943.

5.   V případě, že dítě nemůže odevzdat vypracované úkoly (nemoc dítěte), rodič je povinen dítě řádně omluvit. Pokud se tak nestane, budete kontaktováni třídní učitelkou.

6.   Obědy za dotovanou cenu si mohou zákonní zástupci dětí odebírat jako jídlo s sebou do jídlo nosičů. Je nutné nejpozději den předem do 12:00 h dítě ke stravování přihlásit x odhlásit vedoucí školní jídelny paní Iloně Kučerové: mob.: 733 643 293 nebo elektronicky jidelna@zsbarr.cz.

Věříme, že všichni společně tuto nelehkou dobu zvládneme.

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více