Základní škola a mateřská škola Barrandov

Konzultační hodiny v MŠ

23. 8. 2019  |  Aktuality MŠ

V případě, že budou mít zákonní zástupci  nějaké dotazy ohledně provozu MŠ, Školního vzdělávacího programu nebo pokroků svého dítěte, mohou navštívit kmenové učitelky ve třídách během konzultačních hodin.

V tuto dobu můžete také pohovořit o výchovně vzdělávacích pokrocích svého dítěte. Je zde možnost nahlédnout do portfolia dítěte, popřípadě si zapůjčit odbornou literaturu.

 

Konzultační hodiny se budou konat od měsíce října vždy první úterý v měsíci od 17.00 hodin po předešlé dohodě s učitelkou.

Konzultace může proběhnout na žádost rodičů nebo vyzvání pedagogů MŠ.

Vedení MŠBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více