Základní škola a mateřská škola Barrandov

MŠ RADOST SE OTEVÍRÁ DNE 18. 5. 2020

12. 5. 2020  |  Aktuality MŠ

Vážení rodiče,

pokud jste se rozhodli přivést své dítě do mateřské školy, jste povinni dodržet následující pokyny:

1.       Podrobně si pročtěte „Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole“.

Podmínky pobytu dítěte v mateřské škole

2.       Vytiskněte si a podepište formulář „Informovaný souhlas s podmínkami pobytu dítěte v mateřské škole“.

Informovany souhlas s podminkami pobytu dítěte v mateřské škole

3.       Vytiskněte si, vyplňte a podepište „Čestné prohlášení“.

čestné prohlášení

Bez odevzdání těchto dokumentů před vstupem do vestibulu MŠ jsme povinni dítě do mateřské školy NEPŘIJMOUT.

Pokud nemáte možnost dokumenty doma vytisknout, kontaktujte mailem paní učitelku Hajdovou (hajdova@zsbarr.cz). Ta dokumenty vytiskne a Vy si je můžete vyzvednout 15. 5. 2020 v době 10 – 12 hod. v MŠ Renoirova.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

Jsme povinni zamezit shlukování většího počtu rodičů nejen v budově, ale i v areálu MŠ. Dbejte prosím pokynů zaměstnanců školy, urychlete vstup s dítětem, po odevzdání dokumentů odejděte s dítětem do šatny, pomozte s převlékáním a bezodkladně dítě předejte do třídy paní učitelce. Poté co nejrychleji opusťte budovu, aby mohli vstoupit další rodiče. Počítejte tedy ráno s tím, že bude z těchto důvodů docházet ke zdržení při ranním předávání dětí.

POZNÁMKA:

Z hygienických důvodů nebude možné procházet budovou z jednoho pavilonu do druhého. Rodiče, kteří mají dva sourozence, každého v jiném pavilonu, musí vstupovat do vestibulů MŠ vždy daným vchodem. Doporučujeme nejprve odvést mladšího, starší na Vás vyčká ve vestibulu pod dohledem paní učitelky, poté odvedete do druhého pavilonu staršího sourozence. V případě, že budete před prvním pavilonem muset čekat, do druhého vstoupíte přednostně. Jsme povinni zamezit vstupu rodičů do jiných prostor školy, než je vestibul a šatna. Dotčeným rodičům děkujeme za vstřícnost.

Děkujeme všem za spolupráci v této nelehké situaci. Jsme v tom všichni společně.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více