Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace provozu MŠ od 3. 5. 2021

30. 4. 2021  |  Aktuality MŠ

MŠ Renoirova:

Do budovy bude vpuštěna vždy pouze jedna dospělá osoba s dítětem tak, aby v šatně byli maximálně dva dospělí a dvě až tři děti (v případě dvojčat). Žádný jiný rodinný příslušník ani sourozenec nebude do MŠ vpuštěn. Doprovod musí mít respirátor a použít dezinfekci přístupnou ve vestibulech MŠ. V prostorách MŠ se zdržujte pouze nezbytnou dobu. Děti nebudou testované a nemusí mít roušky.

MŠ v ZŠ:

Doprovod bude předávat dítě ve vestibulu ZŠ pověřenému zaměstnanci MŠ. Děti nebudou testované. Roušky budou mít pouze při přechodu do jídelny.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Dětský den ve sportovním areálu školy

19. 5. 2023

V pátek 2. 6. od 14 do 18 h. proběhne dětský den v areálu školy pořádaný MČ Prahy 5. Podrobnosti naleznete  v letáku. Srdečně všechny zveme.   Více

Skupinové bubnování metodou Drum Circle

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás ve školní družině navštívil bubeník a facilitátor pan Šušor. Teď už víme, že rytmus je v nás i bez hudebního nadání.   Více

Asistenční pes a drobné zvířectvo

18. 5. 2023

V úterý dne 9.5. 2023 nás navštívila paní Kratochvílová s asistenčním psem a drobným zvířectvem. Děti si vyzkoušely různé úkoly a pochovaly si agamu, ještěrku a švába. Těšíme se na další setkání. Bc. Veronika Kubů, vedoucí vychovatelka školní družiny   Více