Základní škola a mateřská škola Barrandov

Organizace výuky od 12. 4. 2021

7. 4. 2021  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

V souvislosti s novými opatřeními vlády se mohou vrátit k prezenční výuce do škol žáci předškolních tříd MŠ a žáci ZŠ.

Výuka: 

Děti z předškolních tříd MŠ budou docházet ke vzdělávání denně – umístění v pavilonu předškolních tříd MŠ na Chaplinově náměstí, skupiny po 15 dětech. Rodiče předávají děti u vstupu do školky zaměstnanci MŠ. Provozní hodiny MŠ zůstávají od 6.30 h. do 17 h.

Přípravná třída má také stálou prezenční výuku v obvyklých prostorách a časech.

Žáci 1. stupně budou absolvovat výuku rotačním způsobem.

V týdnu od 12. 4. se dostaví tyto třídy: 1.B, 1.D, 2.B, 2.D, 3.B, 3.C, 4.A, 5.A, 5.D

V týdnu od 19. 4. se dostaví tyto třídy: 1.A, 1,C, 2.A, 2.C, 3.A, 4.B, 4.C, 5.B

Třídy, které nebudou právě přítomny ve škole, se budou účastnit distanční výuky.

Žáci 2. stupně se mohou dostavit ke konzultacím ve skupinách nejvýše 6 osob – tyto konzultace budou organizovány třídními učiteli. V případě potřeby je prosím kontaktujte. Nadále zde pokračuje distanční výuka.

Nástup do školy: 

7.45 h.    1. třídy

7.50 h.    2. třídy

7.55 h.     3. a 4. třídy

8.00 h.    5. třídy

Školní družina: 

Skupiny ve školní družině musí být i nadále homogenní. Ranní družina z tohoto důvodu nemůže být otevřena.

Provoz pro přípravnou třídu, 1. a 2. třídy  bude končit v 17. h., pro 3. třídy v 15 h.

Školní jídelna:

  • žáci na prezenční výuce dle rozpisu mají obědy automaticky přihlášeny, v případě nepřítomnosti je třeba se odhlásit
  • žáci na distanční výuce si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče, oběd je třeba aktivně přihlásit

Provozní doba školní jídelny: 11.00 – 14.00 hod.

Testování dětí: proběhne vždy v pondělí a čtvrtek 1. vyučovací hodinu prostřednictvím neinvazivních antigenních testů. Testy si budou provádět děti samy ve třídě za přítomnosti třídního učitele a dalšího určeného pedagoga. Test může provést také zákonný zástupce dítěte – v takovém případě přijde rodič s dítětem do kinosálu, provede stěr, počká s dítětem 15 min. na výsledek. Prostor bude otevřen od 7.30 h. pro rodiče a děti ZŠ, od 6.30 h. pro rodiče a děti MŠ.

Péče o děti zaměstnanců integrovaných záchranných sborů aj. :

Každá škola poskytne tuto péči svým vlastním žákům ZŠ a MŠ během distanční výuky daných tříd.

 

Ačkoliv jsou pokyny ze strany MŠMT pečlivě vypracovány, mnohé z nich potřebujeme upřesnit vzhledem k našim podmínkám. Některé informace budeme ještě v detailech aktualizovat.Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy. Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování… Více

Příspěvek na letní tábor od radnice Městské části Praha 5

10. 5. 2021

Milí rodiče a přátelé školy! Chystá se Vaše dítě na letní tábor?  Získejte 1 000 Kč na letní tábor pro Vaše děti. Příspěvek může získat každé dítě do 18 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 5 a je možno ho použít na úhradu nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací,… Více

Venkovní prostory v novém!

10. 5. 2021

Milí žáci a žákyně! Dnešní krásné počasí nám konečně umožnilo začít realizovat překvapení, které pro Vás přichystala paní učitelka výtvarné výchovy Michaela Vídršperková! jak můžete vidět na fotce, paní učitelka společně s paní učitelkou Urbancovou připravují novou výzdobu venkovních ploch. Můžete se těšit na originální zábavné hry, které Vám zpříjemní pobyt venku. Více