Základní škola a mateřská škola Barrandov

Poskytování péče o děti zaměstnanců integrovaných záchranných sborů a fungování školy v době uzavření škol

1. 3. 2021  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ŠD  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Na škola již od loňského jara poskytuje péči dětem zaměstnanců IZS základních a mateřských škol do 10 let věku. Pokračujeme nadále i v těchto dnech.

Prosíme všechny rodiče, kteří mají o tuto službu zájem, aby požádali prostřednictvím svého zaměstnavatele MHMP o zařazení do systému.

ZÁPISNÍ LÍSTEKPROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI  je třeba přinést vyplněné první den docházky.

Čas docházky a další detaily je vhodné domluvit telefonicky nebo e-mailem:

Strava je pro děti samozřejmě zajištěna v naší školní jídelně, paní kuchařky si připravují speciální jídelníček!

Děti školou povinné se běžně účastní distanční výuky a za pomoci našich pedagogů si připravují úkoly. Odpolední program se podobá programu školní družiny. Děti MŠ také mají běžný program, sourozence je možné umístit do společné třídy. Děti budou trávit co nejvíce času na školní zahradě, vybavte je tedy prosím vhodným a teplým oblečením. Všechny změny docházky v rámci takto poskytované služby hlaste na výše uvedená telefonní čísla nebo e-mailové adresy 24 hodin předem.

Přístup do budovy školy:

  • hlavním vchodem pro žáky ZŠ
  • bočním vchodem z Renoirovy ulice (parkoviště u jídelny) pro děti z MŠ

Vzhledem k provozu školní jídelny v souvislosti s péčí o děti zaměstnanců IZS budeme také vydávat obědy pro zájemce z řad našich žáků jako v předchozích týdnech – do jídlonosičů v době od 11.00 h. do 13.30 h.

 

Mgr. Veronika Holíková

ředitelka školyDistanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy. Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování… Více

Příspěvek na letní tábor od radnice Městské části Praha 5

10. 5. 2021

Milí rodiče a přátelé školy! Chystá se Vaše dítě na letní tábor?  Získejte 1 000 Kč na letní tábor pro Vaše děti. Příspěvek může získat každé dítě do 18 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 5 a je možno ho použít na úhradu nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací,… Více

Venkovní prostory v novém!

10. 5. 2021

Milí žáci a žákyně! Dnešní krásné počasí nám konečně umožnilo začít realizovat překvapení, které pro Vás přichystala paní učitelka výtvarné výchovy Michaela Vídršperková! jak můžete vidět na fotce, paní učitelka společně s paní učitelkou Urbancovou připravují novou výzdobu venkovních ploch. Můžete se těšit na originální zábavné hry, které Vám zpříjemní pobyt venku. Více