Základní škola a mateřská škola Barrandov

Pravidla pro provoz MŠ v době hlavních prázdnin 2023

24. 1. 2023  |  Aktuality MŠ

Pravidla pro provoz mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 v době hlavních prázdnin ve šk. roce 2022/2023

1. Zákonní zástupci závazně přihlásí své dítě na prázdninový provoz ve své kmenové MŠ, a to nejpozději do pátku 10. února 2023. Přihlášky budou ke stažení na webových stránkách jednotlivých MŠ.

2. Zákonní zástupci si mohou pro své dítě vybrat ze tří dvoutýdenních bloků, a to: 10.07. – 21.7., 24.07. – 04.08., 07.08. – 18.08.2023.

3. V každém z uvedených termínů se předpokládá otevření minimálně jedné MŠ v lokalitách MČ Praha 5 Barrandov (Barrandov, Hlubočepy), Smíchov (Smíchov, Radlice, Jinonice, Motol, Košíře).

4. Kmenové MŠ předají OŠK ÚMČ Praha 5 sumarizovaný počet zájemců o letní provoz po jednotlivých blocích, a to nejpozději do 24. února 2023.

5. V návaznosti na počet přihlášených dětí stanoví ředitelé MŠ po projednání se zřizovatelem již konkrétní prázdninový provoz, a to nejpozději do 10. března 2023.

6. Prostřednictvím kmenové MŠ budou zájemci vyzváni mateřskými školami s prázdninovým provozem k úhradě školného a stravného, a to výhradně bezhotovostně.

7. Příslušné platby je třeba poslat bezhotovostně tak, aby je MŠ mající prázdninový provoz obdržela na účet nejpozději ve čtvrtek 6. dubna 2023 včetně a musí být jednoznačně identifikovatelné.

8. V případě neuhrazení v termínu nebude MŠ mající prázdninový provoz s dítětem na prázdninový provoz počítat, v případě uhrazení po termínu bude platba vrácena a MŠ také nebude s dítětem na prázdninový provoz počítat. V případě uhrazení neidentifikovatelné platby bude platba vrácena a MŠ nebude rovněž s dítětem na prázdninový provoz počítat.

9. V případě avizovaného otevření dvou a více mateřských škol s ohledem na počet došlých plateb v termínu.

Kritéria přijímání dětí k prázdninovému provozu:

·         Dítě je zapsané v mateřské škole zřizované MČ Praha 5

·         Děti zákonných zástupců na mateřské či rodinné dovolené budou přijaty dodatečně do naplnění kapacity MŠ, mající prázdninový provoz.

 

Usnesení – Pravidla MŠ letní provoz

Usnesení – přerušení letního provozu MŠ 2023

Pravidla pro letní provoz MŠ 2023

Závazná přihláška na letní provoz MŠ 2023Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Obvodní kolo matematické olympiády kategorie Z5 

30. 1. 2023

Dne 25. ledna naše škola už poněkolikáté přivítala soutěžící z řad žáků Prahy 5 a Prahy 13 v obvodním kole Matematické olympiády. Do obvodního kola postupují úspěšní řešitelé z kola školního. Tentokrát se jich sešlo celkem 106. I naše škola měla v této soutěži své zástupce. V obvodním kole žáci řeší 3 úlohy. Na jejich vyřešení mají 90 minut. Úspěšným… Více

Projektový den s Chaplinem

27. 1. 2023

Není pátek jako pátek! Dnešní den je na naší škole, která hrdě nese jméno Charlieho Chaplina, velkým svátkem. Slavíme a tvoříme na počest tohoto významného člověka, který byl a stále je nevyčerpatelnou inspirací pro malé i velké. Procházíte-li se po chodbách naší školy, za každými dveřmi se odehrává jiný malý příběh. Je vzrušující snažit se… Více

Havárie vody

26. 1. 2023

Vážení rodiče, během včerejšího večera došlo k velké havárii vody na Barrandově. Chaplinovo náměstí i Renoirova ulice jsou na seznamu ulic s uzávěrou vody. Voda v obou budovách teče. Po konzultaci s Pražskými vodovody a kanalizacemi necháváme školu i školku v běžném provozu. V průběhu oprav může dojít k rozšíření uzávěry vodovodu. V takovém případě… Více