Základní škola a mateřská škola Barrandov

Výuka v angličtině od 1. třídy? Těšíme se na to.

3. 2. 2022  |  Aktuality MŠ  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Od 1. 9. 2022 by ti z našich prvňáčků, kteří si to vyberou,  mohli učit některé předměty v angličtině – za velké pomoci české paní učitelky a aprobovaného rodilého mluvčího. Školská rada i Rada MČ Prahy 5 již schválili tento záměr, nyní čekáme na vyjádření  k naší žádosti ze strany MŠMT. Mnozí rodiče už se zvědavě dotazují, takže alespoň pár základních údajů:

  • začneme 1. třídou
  • prvňáčci se budou běžně přihlašovat k povinné školní docházce a budou si moci zvolit tento způsob výuky – vyplnění přihlášky online
  • schůzka všech zájemců o 1. třídu v naší škole proběhne v úterý 15. 3. v 17 hodin (dle aktuální situace prezenčně nebo online)
  • speciální schůzka zájemců o výuku v angličtině proběhne ve čtvrtek 24. 3. v 17 h. (dle aktuální situace prezenčně nebo online)
  • naše škola bude spolupracovat metodicky i ve výběru kvalifikovaných rodilých mluvčích s Toscool, s.r.o. , která má již mnoholeté zkušenosti s tímto vzděláváním

Potřebujete vědět něco dalšího? Rádi odpovíme na společných schůzkách. Detaily k zápisu budeme postupně uveřejňovat zde.

Pokud nám chcete dát vědět, že máte zájem, můžete vyplnit tento dotazník.Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více