Základní škola a mateřská škola Barrandov

Výzkumný projekt Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

24. 2. 2022  |  Aktuality MŠ

 

Výzkumný projekt Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Název: Vliv motorického vývoje na rozvoj kognitivních funkcí u dětí v předškolním věku

Úroveň motorického vývoje u dětí školního věku se ukazuje jako důležitý hráč v rozvoji kognitivních funkcí jako je řeč, operativní paměť, nebo myšlení, které se promítají do školní úspěšnosti dítěte. Pro období předškolního věku však takové informace uceleně interpretované nejsou v ČR k dispozici. Přitom právě přechod z předškolního prostředí do školního se ukazuje pro další vývoj člověka (dítěte) zásadní.

Cílem naší tříleté studie je proto zjistit, které z parametrů motorického vývoje jako tělesná zdatnost, pohybová aktivita, nebo motorické dovednosti, mají významný vztah k úrovni kognitivních funkcí dětí v předškolním věku. V rámci spolupráce s MŠ Radost budeme oslovovat rodiče, jejichž dětem bude v únoru 2022 mezi 4 a 4,9 roku.  Během tří let budeme tyto děti opakovaně hodnotit, a to i v případě, že již budou v první třídě na ZŠ. Prostupnost projektu do školního prostředí je zajištěna.

Budeme moc rádi, když se do studie zapojíte i Vy. Všechny informace jsou uvedeny v dokumentu „Informovaný souhlas pro rodiče“ a také ve videomateriálu.

V případě jakýchkoliv dotazů prosím pište na email: musalek.martin@seznam.cz

Informovaný souhlas:

Informovaný souhlas pro rodiče

Videomateriál – Vizuální představení výzkumu:

Zde

Videomateriál – Instrukce pro rodiče – práce s aktigrafem:

Zde

Online schůzka pro rodiče konaná dne 1. 3. 2022 v 17:30 hod.

Jste srdečně zváni 🙂

schůzka zdeBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více