Základní škola a mateřská škola Barrandov

Kritéria pro přijímání dětí a žáků do ŠD

11. 3. 2019  |  Aktuality ŠD

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
pro školní rok 2019/2020

Do školní družiny jsou přijímáni žáci 1. stupně a děti přípravné třídy ZŠ a MŠ Barrandov, Chaplinovo nám. 1/615, Praha 5 podle těchto kritérií:

1.      Kritérium místa trvalého pobytu uchazeče, v případě cizinců s místem pobytu, ve školském obvodu ZŠ a to v době podání přihlášky k základnímu vzdělávání v naší škole.

2.      Kritérium věk žáka (přednost mají žáci podle věku tj. přípravná třída, 1. ročník, 2. ročník, atd.).

3.      Kritérium uchazeče s místem trvalého pobytu, v případě cizinců, s místem pobytu v městské části Prahy 5.

4.      Kritérium uchazeče s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, v jiné městské části hl. m. Prahy.

5.      Kritérium pro ostatní uchazeče s místem trvalého pobytu, v případě cizinců s místem pobytu, mimo hl. m. Prahy.

6.      V případě splnění zadaných podmínek více uchazeči, než kolik umožňuje kapacita přijmout, zvolíme výběr losováním uchazečů pod přidělenými registrovanými čísly (týká se pouze uchazečů, kteří nesplňují zákonnou podmínku spádovosti) za účasti vedení školy a zástupce z rady školy.

Jednotlivá oddělení ŠD se naplňují do maximálního počtu 30 žáků.

Poplatek za ŠD je stanoven ve výši 400,- Kč na žáka a měsíc.

 

V Praze 1. 3. 2019

 

 

Mgr. Jana Fričová
ředitelka školyBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více