Základní škola a mateřská škola Barrandov

Žáci 9.tříd zažívají na vlastní kůži atmosféru u soudu

2. 5. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

V pondělí žáci 9.A prožili den v jednací síni soudu na právnické fakultě. Po předchozí instruktáži a nastudování zadané úlohy si oblékli taláry a vyzkoušeli si v přidělených rolích projednání trestného činu. Proti obžalovanému bylo vzneseno obvinění, soud provedl výslech svědků a obhajoba hájila zájmy obžalovaného. Nakonec byl vynesen a odůvodněn rozsudek.
Závěrem žáci zhodnotili průběh simulace a shrnuli své pocity ze svých rolí. Nejzajímavější se nám zdálo vyzkoušet si talár, pohybovat se v soudní síni, vykonávat postupy soudního přelíčení a úřední jazyk soudce.
Pro všechny zúčastněné to byl velmi zajímavý zážitek. Velmi tímto děkujeme paní Tereze Urikové a paní  Janě Vidlákové z programu Street Law, který významně napomáhá  ke zvyšování právní gramotnosti žáků a žákyň.

Světlana Pavková

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Klub mladého diváka na ZŠ Barrandov

24. 5. 2022

Po dvouleté covidové přestávce navázali žáci, kteří mají rádi kulturu, na dřívější návštěvy pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka. Během zimních a jarních měsíců jsme navštívili tato představení: Batacchio – cirkusové představení v Holešovické tržnici Elefantazie – fascinující příběh sloního muže  v Divadle ABC Lucerna – klasická česká báchorka v jiném moderním úhlu pohledu… Více

PATŘÍME MEZI ŠEST NEJLEPŠÍCH ŠKOL 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE MCDONALD’S CUP 

23. 5. 2022

Dne 18.5.2022 proběhlo krajské finále fotbalové soutěže McDonald ‘s Cup. Výběr žáků ze 4. a 5. tříd ve složení: Marat D. Khisiatmedinov, David Randáček, Maxmilián Fedoš, Antonín Ledvina, Johanka Grůbrová, Viktor Despič, Martin Tregler, Matěj Starec, Michal Vojtěch, Illarion Lumey, Muhammad Askarov a Daniel Secký se probojoval mezi osm nejlepších z celé Prahy. Turnaj probíhal ve třech… Více

Úspěch v Mezinárodní dětské výtvarné soutěži Lidice 2022

23. 5. 2022

V lednu a únoru se žáci 2. stupně v hodinách výtvarné výchovy věnovali tématu muzeum, které bylo stanoveno jako téma 50. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy v Lidicích. Vybrané práce jsme odeslali na výstavu a několik měsíců čekali, jestli některé z nich ve velké konkurenci uspějí – do výstavy bylo totiž přijato celkem 14 527… Více