Základní škola a mateřská škola Barrandov

Žáci 9.tříd zažívají na vlastní kůži atmosféru u soudu

2. 5. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

V pondělí žáci 9.A prožili den v jednací síni soudu na právnické fakultě. Po předchozí instruktáži a nastudování zadané úlohy si oblékli taláry a vyzkoušeli si v přidělených rolích projednání trestného činu. Proti obžalovanému bylo vzneseno obvinění, soud provedl výslech svědků a obhajoba hájila zájmy obžalovaného. Nakonec byl vynesen a odůvodněn rozsudek.
Závěrem žáci zhodnotili průběh simulace a shrnuli své pocity ze svých rolí. Nejzajímavější se nám zdálo vyzkoušet si talár, pohybovat se v soudní síni, vykonávat postupy soudního přelíčení a úřední jazyk soudce.
Pro všechny zúčastněné to byl velmi zajímavý zážitek. Velmi tímto děkujeme paní Tereze Urikové a paní  Janě Vidlákové z programu Street Law, který významně napomáhá  ke zvyšování právní gramotnosti žáků a žákyň.

Světlana Pavková

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více