Základní škola a mateřská škola Barrandov

Den dětí se protáhl na dva dny. Jaké to bylo?

2. 6. 2022  |  Aktuality ZŠ

Moc prima. Dětský den na ZŠ Barrandov proběhl opravdu ve velkém stylu. Oslavili jsme tento významný den ihned 2krát. 1.6. žákovský parlament připravil zejména pro žáky prvního stupně zábavný příchod do školy. Děti dostávaly ovoce od společnosti, která se stará o zdravou výživu našich žáků, ti nejmenší si odnášeli nafukovací balónky, které je jistě potěšily alespoň během jednoho dne.

Žáci a žákyně se ujmuli moderování celého rána. Připravili si hudební playlist, zpovídali přicházející děti, rodiče a učitele. Myslíme, že toto netradiční ráno se opravdu povedlo.

Dnešní den 2. 6. byl opravdovým svátkem. Hlavním hřebem dne se stala generální zkouška sokolského sletu, který všichni žáci poctivě nacvičují již od února. A proč nacvičujeme právě sokolský slet? V jiném příspěvku jste se mohli dovědět, že je naše škola zapojena do projektu, jehož ústřední postavou je Ludvík Očenášek, významný vynálezce, demokrat, vlastenec a Sokol, který je úzce spjat s Prahou 5.

Naše škola se do projektu zapojila hned několikrát. Žáci a žákyně pod odborným vedením vytvořili komiks, který mapuje život Ludvíka Očenáška, všichni žáci na naší škole poctivě nacvičovali na slet a brzy se taktéž uskuteční Běh na 200 m Ludvíka Očenáška, kterého se, doufáme, zúčastní, všechny školy z Prahy 5 a sdružení seniorů.

Po sletu čekal na všechny ročníky zajímavý program. První stupeň pracoval na workshopech věnovaných dětství z jiného pohledu. Děti se mohly seznámit s dětstvím jejich vrstevníků z celého světa, jejich způsobem bydlení, emocemi, či obtížemi, které na ně čekají při zdánlivě banální cestě do školy. Žáci 5. tříd se taktéž seznámili se základy korejského jazyka, naučili se jíst hůlkami.

Druhý stupeň prožil dětský den taktéž aktivně. Žáci se seznámili s kajakem, na vlastní oči mohli prohlédnout různé typy lodí a taktéž si  vyzkoušet veslovací trenažér. V druhé části programu  jednotlivé ročníky zhlédly film Ve stínu kakaovníku, kde měly možnost nahlédnout na dětství opravdu jiným pohledem. Ne všechny děti na světě mají to štěstí narodit  se v takových podmínkách, které jim zaručí pravidelný příjem potravy, školní docházku, lásku rodičů.

2. stupeň taktéž prošel zajímavým workshopem o programu DofE, do kterého je naše škola zapojena již 2 roky . Cílem tohoto programu je vytvořit u dětí zájem podílet se aktivně, pravidelně a vytrvale na vlastním rozvoji.  Každý žák si může vybrat jakoukoliv dovednost, pohyb a dobrovolnictví, kterým se chce hodinu týdně věnovat. Jako odměna za věnovaný čas a úsilí není pouze sebezdokonalení se, ale také dobrodružná expedice s kamarády, která na úspěšné účastníky čeká. V rámci této aktivity si žáci zasportovali a někteří se i do sytosti vytancovali.

Požární poplach, který jsme s ohledem na ukrajinské kamarády zorganizovali méně akčně než obvykle, vyhnal všechny děti na hřiště a pokusili jsme se o pořádné předvedení “školního sokolského sletu” , které ukážeme naostro 22. 6. v 10 h. Přijďte se podívat, těšíme se na vás!Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více