Základní škola a mateřská škola Barrandov

Dotazníkové šetření kvality distanční výuky na ZŠ Barrandov

19. 4. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí rodiče, žáci a žákyně,

v druhé polovině měsíce března proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, jehož tématem byla kvalita distanční výuky na naší škole. Děkujeme všem za věnovaný čas, názory a v mnoha případech i za přínosné podněty. Některé z nich jsme už využili k sebereflexi nebo ke zlepšení výuky a dalším se také budeme věnovat tak, aby se výuka zkvalitňovala a prostředí školy bylo příjemnější.  Výsledky můžete nalézt pod těmito odkazy:

Dotazník rodiče

Dotazník žáci

Mgr. Kateřina Světlíková

zástupkyně pro 2. stupeň a projektové řízeníBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více