Základní škola a mateřská škola Barrandov

Dotazníkové šetření kvality distanční výuky na ZŠ Barrandov

19. 4. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Milí rodiče, žáci a žákyně,

v druhé polovině měsíce března proběhlo na naší škole dotazníkové šetření, jehož tématem byla kvalita distanční výuky na naší škole. Děkujeme všem za věnovaný čas, názory a v mnoha případech i za přínosné podněty. Některé z nich jsme už využili k sebereflexi nebo ke zlepšení výuky a dalším se také budeme věnovat tak, aby se výuka zkvalitňovala a prostředí školy bylo příjemnější.  Výsledky můžete nalézt pod těmito odkazy:

Dotazník rodiče

Dotazník žáci

Mgr. Kateřina Světlíková

zástupkyně pro 2. stupeň a projektové řízeníDistanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy. Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování… Více

Příspěvek na letní tábor od radnice Městské části Praha 5

10. 5. 2021

Milí rodiče a přátelé školy! Chystá se Vaše dítě na letní tábor?  Získejte 1 000 Kč na letní tábor pro Vaše děti. Příspěvek může získat každé dítě do 18 let s trvalým bydlištěm na území Prahy 5 a je možno ho použít na úhradu nákladů na pobytový nebo příměstský tábor, soustředění či sportovní, pohybovou, vzdělávací,… Více

Venkovní prostory v novém!

10. 5. 2021

Milí žáci a žákyně! Dnešní krásné počasí nám konečně umožnilo začít realizovat překvapení, které pro Vás přichystala paní učitelka výtvarné výchovy Michaela Vídršperková! jak můžete vidět na fotce, paní učitelka společně s paní učitelkou Urbancovou připravují novou výzdobu venkovních ploch. Můžete se těšit na originální zábavné hry, které Vám zpříjemní pobyt venku. Více