Základní škola a mateřská škola Barrandov

FISH AND CHIPS – školní klub pro šikovné děti se zájmem o angličtinu

10. 1. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

V loňském školním roce 2020/21 na naší škole vznikl školní klub Fish and Chips, který je určen šikovným žákům a žákyním se zájmem o anglický jazyk.  Během distanční výuky školní  klub probíhal v online prostředí přes Teams. Žáci plnili různé úkoly, řešili kvízy, odpovídali na otázky ke čtení, poslechu nebo z různým videím. Pravidelně se aktivit účastnilo okolo 10 dětí, 3 nejaktivnější byli na konci školního roku odměněni knihou v anglickém jazyce – byli to: Klára Doležalová, Jan Trněný a Adam Seifert.

V letošním školním roce 2021/22 jsme se zaměřili zejména na rozvoj čtenářských dovedností a ústního projevu. Kroužek probíhá prezenčně a to každý čtvrtek od 14h -do 15h. Čteme knihu od Marka Haddona The Curious Incident of the Dog in the Night-Time. Příprava na každou hodinu trvá dětem asi 1 – 2 hodiny, doma si čtou vždy dopředu 3 kapitoly z knihy a odpovídají na otázky ke čtení. Při hodině o knize diskutujeme, děláme si poznámky k hlavním postavám, vymýšlíme, jak může dál příběh pokračovat, odpovídáme podle knihy na kvízové otázky a také diskutujeme nad tématy z knihy: Aspergerův syndrom hlavního hrdiny a vypravěče, (domnělé) úmrtí jeho matky, vztah jeho otce k němu a dalším lidem. Zatím klub navštěvuje pravidelně 6 dětí od 4. do 8. třídy. Všichni se zapojují aktivně, pokud nejsou ve škole, mohou pracovat doma přes Teams.

Mgr. Marcela Sekyrová

Vyučující anglického jazykaBakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více