Základní škola a mateřská škola Barrandov

Malé ohlédnutí za geograficko-historickým výletem 8. tříd

2. 5. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Vybraní žáci osmých tříd se ve dnech 25. – 29. 4. 2022 zúčastnili geograficko-historického kurzu v oblasti Křivoklátska. Žáci se společně s pátými třídami vydali do rekreačního areálu ve Šlovicích a odpoledne tak trávili čas společnými aktivitami. „Celotáborovou“ soutěž nakonec osmáci i vyhráli.

Dopoledne už byla ale věnována prozkoumávání okolí. V úterý se žáci vydali na 10,5 km dlouhý pochod, během kterého zkoumali a zakreslovali výškový profil trasy. Cestou také prozkoumávali a s pomocí klíče určovali různé lesní a vodní živočichy. Do plnění úkolu se zapojili aktivně všichni a nejlepší tým získal od pana učitele Mikulce zaslouženou odměnu.

Ve středu jsme využili blízkosti unikátního elektroskanzenu. Toto místo je majetkem rodiny Čechů již po generace a sám hrdý majitel provází zájemce, kterým ukazuje nejen různé technické vymoženosti, ale také rád seznamuje s historií místního kraje. Věřím, že pro žáky bylo propojení znalostí průmyslové revoluce s místní ukázkou života přínosné.

Poslední velký výlet se konal na zříceninu hradu Týřov. Ten byl v době vrcholného středověku významnou stavbou, a dokonce oblíbeným místem některých českých králů. Žáci zde absolvovali menší historický kvíz a poté mohli prozkoumat stavební rozložení hradu. To, že hrad nebyl nikdy dobyt, dokázal i náročnější terén, který jsme museli všichni absolvovat.

Poslední večer jsme využili hezkého počasí k opékání buřtů a pobyt byl zakončen zaslouženou diskotékou. Pevně věřím, že se všichni vrátili domů plni nových zážitků.

 

 

 



Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Workshop Řemeslo a Průmysl oživil dění na naší škole

24. 5. 2022

Na naší škole jsme velmi rádi přivítali milé lektory ze společnosti Kutil Junior. Využili jsme nabízených programů Kutila Junior a ve čtyřech dnech se děti z pátých až sedmých tříd zúčastnily celkem 8 dvouhodinových workshopů. Celá akce na naší škole probíhala v kinosále, kde děti nejprve zhlédly prezentaci o různých řemeslech, jejich historii apod. Hlavní… Více

Klub mladého diváka na ZŠ Barrandov

24. 5. 2022

Po dvouleté covidové přestávce navázali žáci, kteří mají rádi kulturu, na dřívější návštěvy pražských divadel v rámci Klubu mladého diváka. Během zimních a jarních měsíců jsme navštívili tato představení: Batacchio – cirkusové představení v Holešovické tržnici Elefantazie – fascinující příběh sloního muže  v Divadle ABC Lucerna – klasická česká báchorka v jiném moderním úhlu pohledu… Více

PATŘÍME MEZI ŠEST NEJLEPŠÍCH ŠKOL 23. ROČNÍKU SOUTĚŽE MCDONALD’S CUP 

23. 5. 2022

Dne 18.5.2022 proběhlo krajské finále fotbalové soutěže McDonald ‘s Cup. Výběr žáků ze 4. a 5. tříd ve složení: Marat D. Khisiatmedinov, David Randáček, Maxmilián Fedoš, Antonín Ledvina, Johanka Grůbrová, Viktor Despič, Martin Tregler, Matěj Starec, Michal Vojtěch, Illarion Lumey, Muhammad Askarov a Daniel Secký se probojoval mezi osm nejlepších z celé Prahy. Turnaj probíhal ve třech… Více