Základní škola a mateřská škola Barrandov

Malé ohlédnutí za geograficko-historickým výletem 8. tříd

2. 5. 2022  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality

Vybraní žáci osmých tříd se ve dnech 25. – 29. 4. 2022 zúčastnili geograficko-historického kurzu v oblasti Křivoklátska. Žáci se společně s pátými třídami vydali do rekreačního areálu ve Šlovicích a odpoledne tak trávili čas společnými aktivitami. „Celotáborovou“ soutěž nakonec osmáci i vyhráli.

Dopoledne už byla ale věnována prozkoumávání okolí. V úterý se žáci vydali na 10,5 km dlouhý pochod, během kterého zkoumali a zakreslovali výškový profil trasy. Cestou také prozkoumávali a s pomocí klíče určovali různé lesní a vodní živočichy. Do plnění úkolu se zapojili aktivně všichni a nejlepší tým získal od pana učitele Mikulce zaslouženou odměnu.

Ve středu jsme využili blízkosti unikátního elektroskanzenu. Toto místo je majetkem rodiny Čechů již po generace a sám hrdý majitel provází zájemce, kterým ukazuje nejen různé technické vymoženosti, ale také rád seznamuje s historií místního kraje. Věřím, že pro žáky bylo propojení znalostí průmyslové revoluce s místní ukázkou života přínosné.

Poslední velký výlet se konal na zříceninu hradu Týřov. Ten byl v době vrcholného středověku významnou stavbou, a dokonce oblíbeným místem některých českých králů. Žáci zde absolvovali menší historický kvíz a poté mohli prozkoumat stavební rozložení hradu. To, že hrad nebyl nikdy dobyt, dokázal i náročnější terén, který jsme museli všichni absolvovat.

Poslední večer jsme využili hezkého počasí k opékání buřtů a pobyt byl zakončen zaslouženou diskotékou. Pevně věřím, že se všichni vrátili domů plni nových zážitků.

 

 

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více