Základní škola a mateřská škola Barrandov

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče, milí žáci,

přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy.

Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování a všichni, kdo byli v nechráněném kontaktu covid-pozitivní osobou v několika předchozích dnech odcházejí do karantény, budeme i nadále dodržovat pevný zasedací pořádek ve školní jídelně. Takto se významně snižuje počet zasažených osob.

Příchod do školy: 

 • třídy A, C: 7.40 h.
 • třídy B, D: 7.50 h.

Družina: 

 • běžný provoz – ranní družina od 6.30 h. , odpolední do 17.30 h. (další detaily zde) Platba za družinu je v poměrné částce dle strávených dnů za měsíc květen, plná cena 400 Kč za měsíc červen

Jídelna: 

 • běžný provoz od 11 h. do 14 h.
 • všichni žáci budou mít objednán oběd – v případě nepřítomnosti žáka je třeba aktivně odhlásit

Testování:

 • vždy v úterý v 8.30 h. neinvazivními PCR testy jednou za 14 dnů počínaje 18.5.
 • pokud zákonní zástupci žáka požadují antigenní testy, které mají validitu 1 týden, je třeba je vykonat ve zdravotnickém zařízení a přinést potvrzení
 • řešení v případě, že žák nebude přítomen ve škole v dobu testování testem PCR (lze vždy pouze v 8.30 h. s ohledem na svoz materiálu laboratoří):
  • bude-li přítomen v pondělí odpoledne, test se provede a bude odeslán v úterý ráno s ostatními vzorky
  • bude-li přítomen ve škole kdykoliv po testování testem PCR, provede si antigenní test, který poskytne škola a následující týden v úterý bude testován testem PCR společně se zaměstnanci školy, kteří se testují jednou týdně jako zaměstnanci v jiných společnostech

Těšíme se na vás!

Mgr. Veronika Urban Volfová

ředitelka školy

 Distanční výuka

Vstup pro rodiče

Školní aktuality

Okáčům na stopě aneb předprázdninová přednáška o motýlech

15. 6. 2021

Ve čtvrtek 17.6. zavítá na naší školu odborník z Fakulty životního prostředí Západočeské univerzity v Plzni, který přijede našim žákům představit jednoho z nejohroženějších motýlů v v České republice, okáče metlicového. Máme to štěstí, že se tento druh motýla vyskytuje v Prokopském údolí. Dozvíme se, proč je důležité motýly značit a jak se naši žáci… Více

Odborně tematické setkání s rodiči budoucích prvňáčků s odlišným mateřským jazykem

15. 6. 2021

Vážení rodiče, milí prvňáčci, rádi bychom Vás pozvali na odborně tematické setkání v rámci akce Škola nanečisto, která proběhne dne 16. 6. v prostorách naší školy.  Dozvíte se plno užitečných a praktických rad ohledně výuky v České republice obecně a organice školního roku na naší škole. Dozvíte se, jak funguje např. školní jídelna a školní družina.… Více

Ve škole téměř bez roušek

9. 6. 2021

Vážení rodiče, milí žáci, jistě jste zaregistrovali poslední změny v epidemiologických opatřeních. Našim žákům i pedagogům přinášejí velkou úlevu: není třeba nosit ochranu dýchacích cest v době výuky ve třídě. Během pohybu ve společných prostorách je třeba opět roušky nasadit. Kompletní znění ve všech detailech naleznete v příloze. V těchto teplých dnech je to pro… Více