Základní škola a mateřská škola Barrandov

Návrat k normální výuce? Téměř…

13. 5. 2021  |  Aktuality ZŠ  |  Školní aktuality  |  Úřední deska

Vážení rodiče, milí žáci,

přišel všemi očekávaný okamžik, kdy se do školy mohou vrátit všichni žáci bez výjimky. V pondělí 17. 5. tedy bude pokračovat prezenční výuka všech tříd. Abychom ve škole zůstali co nejdéle, je třeba stále dodržovat všechna nařízení: roušky ve vnitřních prostorech, dezinfekce rukou, rozestupy.

Jelikož při výskytu nákazy dochází k trasování a všichni, kdo byli v nechráněném kontaktu covid-pozitivní osobou v několika předchozích dnech odcházejí do karantény, budeme i nadále dodržovat pevný zasedací pořádek ve školní jídelně. Takto se významně snižuje počet zasažených osob.

Příchod do školy: 

 • třídy A, C: 7.40 h.
 • třídy B, D: 7.50 h.

Družina: 

 • běžný provoz – ranní družina od 6.30 h. , odpolední do 17.30 h. (další detaily zde) Platba za družinu je v poměrné částce dle strávených dnů za měsíc květen, plná cena 400 Kč za měsíc červen

Jídelna: 

 • běžný provoz od 11 h. do 14 h.
 • všichni žáci budou mít objednán oběd – v případě nepřítomnosti žáka je třeba aktivně odhlásit

Testování:

 • vždy v úterý v 8.30 h. neinvazivními PCR testy jednou za 14 dnů počínaje 18.5.
 • pokud zákonní zástupci žáka požadují antigenní testy, které mají validitu 1 týden, je třeba je vykonat ve zdravotnickém zařízení a přinést potvrzení
 • řešení v případě, že žák nebude přítomen ve škole v dobu testování testem PCR (lze vždy pouze v 8.30 h. s ohledem na svoz materiálu laboratoří):
  • bude-li přítomen v pondělí odpoledne, test se provede a bude odeslán v úterý ráno s ostatními vzorky
  • bude-li přítomen ve škole kdykoliv po testování testem PCR, provede si antigenní test, který poskytne škola a následující týden v úterý bude testován testem PCR společně se zaměstnanci školy, kteří se testují jednou týdně jako zaměstnanci v jiných společnostech

Těšíme se na vás!

Mgr. Veronika Urban Volfová

ředitelka školy

 Bakaláři

Epidemiologická opatření

Školní aktuality

Vánoční jarmark na ZŠ Barrandov se blíží…

11. 11. 2022

Milí žáci, rodiče, kolegové, sousedé a všichni přátelé MŠ a ZŠ Barrandov. 22.11. proběhne na naší škole již tradiční Vánoční jarmark, který nás, doufejme, naladí na vánoční atmosféru. Celý předvánoční mumraj začne v 15 h před hlavním vchodem školy. A na co se můžete letos těšit? Jednotlivé třídy představí své kreativní výrobky s vánoční tématikou, pro labužníky… Více

Třídní schůzky

8. 11. 2022

Vážení rodiče, v úterý 15. 11. proběhnou třídní schůzky. Zveme tedy: třídní důvěrníky k setkání s vedením školy v 16. 00 h. v kinosále všechny rodiče na setkání s třídními učiteli v 17 h. v kmenových učebnách (s výjimkou 8.B – třídní schůzka proběhne z organizačních důvodů o týden později) všechny rodiče na neformální Rodičovskou… Více

Knižní jarmark se opět těšil velkému zájmu

4. 11. 2022

Ve středu 2.11. proběhl na naší škole, snad můžeme konstatovat tradiční, Knižní jarmark. Jelikož jsou naši žáci a žákyně již zdatnými organizátory, veškeré přípravy proběhly  na jedničku. Pod vedením zástupců žákovského parlamentu jsme knihy seřadili, nacenili a připravili z nich tematicky řazenou prodejní výstavu. Knižní jarmark rozproudil dění na škole o velké přestávce a v… Více